Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul a prezentat Parlamentului raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2021

Documentul reprezintă o generalizare a datelor privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminări în Republica Moldova pentru anul 2021, reieșind din constatările făcute de către Consiliu.

Referindu-se la plângerile pe marginea unor presupuse cazuri de discriminare, parvenite la Consiliu, instituția menționează că numărul acestora rămâne a fi unul mare, înregistrându-se, în perioada de referință, 310 plângeri și 2 autosesizări din partea membrilor Consiliului. Numărul dosarelor soluționate de Consiliu, pe parcursul anului 2021, s-a ridicat la cifra de 282. Din numărul total de dosare finalizate, 255 au fost soluționate prin emiterea deciziilor: 49 – decizii de constatare, 47 – decizii de neconstatare, iar alte 155 – decizii de inadmisibilitate. Totodată, pentru 4 cauze au fost emise decizii de încetare.

În baza deciziilor de constatare putem concluziona că faptele de discriminare au loc cu o frecvență mai înaltă în baza criteriilor de: limba – în 19,6%, sex/gen – în 15,7; origine etnică – în 11,8%, dizabilitatea – 7,8%, urmate de apartenența politică – 5,9%, convingeri religioase – în 5,9%, opinia, orientarea sexuală și vârsta în câte 3,9% din decizii, statutul de pensionar, statutul social și statutul procesual în câte 2% din decizii. În 15,7% din decizii au fost invocate alte criterii decât cele menționate supra.

Analiza deciziilor prin prisma formei de discriminare arată că predominantă este discriminarea directă – 35%, urmată de instigarea la discriminare, fiind înregistrată în 25% din totalul deciziilor de constatare a discriminării.

De asemenea, instituția vine în raportul remis Parlamentului cu o sinteză a tuturor recomandărilor înaintate actorilor responsabili de faptele de discriminare, astfel încât să reducă considerabil amploarea fenomenului de discriminare în țara noastră.

Aici puteți vedea documentul în întregime