Consiliul pentru egalitate, Oficiul Avocatului Poporului și organizațiile societății civile îndeamnă competitorii electorali să utilizeze un discurs public echilibrat

În contextul campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, Consiliul pentru egalitate, Oficiul Avocatului Poporului și organizațiile societății civile îndeamnă competitorii electorali să utilizeze un discurs public echilibrat și să evite utilizarea discursului de ură, a instigării la discriminare și a oricărei forme de intoleranță.

Comitetul de experți pentru combaterea discursului instigator la ură, în Recomandarea (2022)16 privind discursul de ură și Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin jurisprudența sa, au atras atenția asupra faptului că poziția politicienilor le permite să aibă acces la platforme prin intermediul cărora pot răspândi mult mai facil discursurile lor. Iată de ce, Curtea a considerat că este important ca în discursurile lor politicienii să evite să facă comentarii susceptibile de a încuraja intoleranța (Cauza Budinova și Chaprazov c. Bulgariei sau Cauza Erbakan c. Turciei).

Datele monitorizărilor realizate de Asociația Promo-LEX atrag atenția asupra tendințelor îngrijorătoare de utilizare a discursului de ură în perioadele electorale. Astfel, în perioada 2018-2021, Promo-LEX a identificat 1950 de cazuri de discurs de ură, iar 54% dintre acestea s-au manifestat în context electoral. Acest tip de discurs este îndreptat împotriva diferitor grupuri sociale, însă cel mai des ținta discursului de ură devin femeile, politicienii, persoanele LGBTQI și persoanele cu dizabilități.

În acest sens, semnatarii apelului atrag atenția asupra faptului că în urma adoptării Legii nr. 73 din 31.03.2022 privind modificarea unor acte normative, discursul de ură și/sau instigare la discriminare utilizat de către competitorii electorali în perioadele electorale, inclusiv prin intermediul materialelor de agitație electorală se consideră contravenție și se pedepsește cu amendă în mărime de 150 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice (art. 52, alin. (3)).

În același timp, prin Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, elaborat de Comisia Electorală Centrală, publicitatea electorală nu va conține materiale publicitare care discriminează, discurs sexist și nici imagini care conțin îndemn la ură națională, rasială sau religioasă, incitare la discirminare sau la violență publică (pct. 112 și pct. 115, capitolul III).

Consiliul pentru egalitate, Oficiul Avocatului Poporului și organizațiile societății civile amintesc competitorilor electorali că aceștia au obligația politică, dar și responsabilitatea morală de a se abține de la utilizarea discursului de ură, dar și să fie atenți să nu eticheteze orice voce critică drept discurs de ură, întrucât libertatea de exprimare se aplică nu numai informațiilor sau ideilor care sunt primite favorabil sau sunt considerate ca fiind inofensive, dar și celor care ofensează, șochează sau deranjează.

Astfel, în contextul campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, semnatarii apelului îndeamnă competitorii electorali:

 1. Să respecte demnitatea tuturor persoanelor indiferent de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, religie sau convingeri, gen, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, identitate de gen, limbă vorbită, apartenență politică sau orice alt criteriu protejat.
 2. Să utilizeze un limbaj respectuos în raport cu contracandidații și oponenții lor politici.
 3. Să promoveze discursul public echilibrat în activitatea politică și, în special, în campania electorală.
 4. Să se disocieze de mesajele intolerante generate de către membrii de partid.
 5. Să reacționeze ferm la mesajele de ură și instigare la discriminare apărute în spațiul public, în mass-media și în mediul online.
 6. Să nu admită utilizarea discursului de ură și instigare la discriminare împotriva diferitelor grupuri sociale.
 7. Să nu folosească în materialele campaniei electorale imagini sexiste, instigatoare la ură și discriminare.
 8. Să nu exprime, susțină sau promoveze idei sau teorii privind superioritatea unui grup de persoane pe baza rasei, originii etnice, religiei, genului, vârstei, orientării sexuale, identității de gen, dizabilității, altor caracteristici personale protejate sau o asociere a acestora.
 9. Să depună plângere la Poliție în cazul în care sunt victime ale discursului de ură și/sau instigare la discriminare.

Organizații și autorități semnatare:

 1. Consiliul pentru egalitate
 2. Oficiul Avocatului Poporului
 3. Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare
 4. Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte
 5. Platforma pentru Egalitate de Gen
 6. Platforma Femeilor Rome „Romni” din Moldova
 7. Platforma Națională a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic

Apelul este deschis pentru subsemnare! 

Persoana de contact:
Andrei Dudnic

Asociația Promo-LEX

GSM: +373 605 05 109

E-mail: andrei.dudnic@promolex.md