Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul pentru egalitate, la 9 ani de activitate

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității împlinește 9 ani de la fondare.

Creat în anul 2013, în urma adoptării Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, Consiliul a devenit cel mai important mecanism național de apărare împotriva discriminării.

Până acum, instituția a examinat peste 1922 de plângeri, a emis peste 1634 decizii și peste 340 de avize consultative, a formulat peste 855 de recomandări și a instruit peste 8886 de persoane – cifre care reprezintă eforturi continui de  asigurare a egalității pentru toți membrii societății.

Astăzi instituția se poate mândri cu realizări substanțiale nu doar la capitolul combaterii discriminării, prin examinarea plângerilor privind faptele de discriminare, dar și în domeniul prevenirii acestui flagel, prin consolidarea  cadrului normativ din perspectiva corespunderii acestuia principiilor egalității și nediscriminării. Informarea și sensibilizarea populației privind nediscriminarea a rămas o activitate continuă și iminentă în atingerea obiectivelor stabilite.  Pe toate componentele, Consiliul s-a bucurat de susținerea și asistența atât a instituțiilor naționale, cât și internaționale din domeniul drepturilor omului, relațiile de cooperare fiind una dintre prerogativele de bază ale Consiliului.

Deși, grație implicării Consiliului, astăzi tot mai multe persoane cunosc ce înseamnă discriminarea și care este mecanismul de revendicare a dreptului la egalitate, aspirațiile instituției continuă să crească, iar obiectivul de bază rămâne același ca și acum 9 ani, de a dezvolta o societate incluzivă, în care oamenii își realizază drepturile și libertățile indiferent de sex, rasă, culoare, origine etnică, limbă, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală, vârstă, religie sau convingeri, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar și se bucură de oportunități egale.

Aducem sincere felicitări întregului colectiv al CPEDAE, dorindu-i perseverență, curaj, entuziasm și multe realizări profesionale, pe măsura implicării și a efortului depus.