Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul pentru egalitate – 10 ani de activitate

Conferința internațională „Instituțiile de egalitate: noi standarde, noi provocări” a marcat cea de-a 10-a aniversare și a prezentat astăzi, 24 mai 2023, principalele realizări ale Consiliului pentru Egalitate de-a lungul unui deceniu de activitate în Republica Moldova. Evenimentul a reflectat evoluțiile și standardele recente pentru promovarea egalității, diversității și nediscriminării în Republica Moldova și în Europa, dar și provocările care trebuie abordate pe viitor.

„Astăzi marcăm cea de-a 10-a aniversare a Consiliului pentru Egalitate. Mă bucur că noi, ca societate, ne-am mobilizat să protejăm drepturile omului și să progresăm pe agenda legislativă și cea instituțională.  La fel ca și în țările europene, dreptul la egalitate este recunoscut și promovat în contextul multor instrumente internaționale și în conformitate cu legislația țării noastre. E necesară mobilizarea tuturor în modalitatea de a schimba cultura și percepția societății, să fim capabili să-i respectăm pe toți cetățenii, indiferent de opțiunile lor sociale sau culturale. Trebuie să fim o societate unită, implicată și responsabilă”, a declarat Dorin RECEAN, Prim-ministrul Republicii Moldova.

Conferința a oferit o platformă de discuții pentru participanți – experți naționali și internaționali, reprezentanți ai instituțiilor pentru egalitate, actori guvernamentali și non-guvernamentali, activi în domeniul combaterii discriminării. Aceștia au discutat posibilități de îmbunătățire a răspunsurilor corelate în conformitate cu standardele europene și internaționale.

„Uniunea Europeană acordă o mare importanță valorii egalității și dreptului la nediscriminare. Cu ocazia împlinirii a 10 ani, dorim să felicităm echipa Consiliului pentru Egalitate pentru că a condus această instituție să devină un campion al valorilor UE în Moldova și un puternic apărător al egalității și al dreptului la nediscriminare. De la înființare, Consiliul pentru Egalitate a devenit o instituție consacrată, în care cetățenii au încredere privind gestionarea oricăror acuzații de discriminare. Moldova are toate motivele să fie mândră de voi”, a menționat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

„Prin intermediul Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova și mai precis prin proiectele de cooperare Uniunea Europeană/Consiliul Europei, am stabilit o cooperare fructuoasă cu mulți actori naționali și am progresat în domeniul promovării egalității, promovării reformelor și consolidării mecanismelor de recurs judiciar, pentru o mai bună protecție a victimelor discriminării și a tuturor cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, aș dori să subliniez că munca noastră comună cu unul dintre partenerii noștri majori, Consiliul pentru Egalitate, s-a extins la un număr de beneficiari și a crescut în volum și intensitate în ultimii doi ani, mai ales acum, odată cu noua perspectivă europeană”, a zis Giulia RE, Şefa a.i. a Oficiului Consiliului Europei de la Chișinău.

Principiile egalității și ale echității, non-discriminării sunt principii fundamentale ale unui stat democratic modern. Acest principii rămân doar la nivel de discuții dacă nu ar fi instituții eficiente, cu mecanisme robuste implementate în mod eficace. Consiliul pentru Egalitate este o asemene instituție, care cu dedicație maximă și mecanisme oferite de legiuitor apară zi de zi aceste principii. Doar într-un stat în care drepturile omului sunt protejate și încălcările sau atacurile la adresa drepturilor omului sunt sancționate putem avea o societate în care toți pot să-și valorifice potențialul lor, indiferent ce limbă vorbesc, ce etnie sunt, căror partide dau preferință, indiferent religia lor sau pe cine iubesc” , a subliniat Mihail POPȘOI, Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova.

 În acești 10 ani, Consiliul pentru egalitate a reușit să devină o instituție cu un nume și o reputație nu doar în țară, dar și la nivel regional și european. Prin munca, perseverența și jurisprudența noastră am reușit să devenim membri plenipotențiari ai Equinet-ului – rețelei europene a instituțiilor de egalitate. Astfel, din 2018, Moldova, alături de alte țări a Uniunii Europene participă la dezvoltarea standardelor europene privind nediscriminarea. Nu e o exagerare să spunem că, în domeniul de care ne ocupăm, Moldova este deja membră a UE cu drepturi depline„, a declarat Ian FELDMAN, Președintele Consiliului pentru Egalitate al Republicii Moldova.

În rezultatul discuțiilor și concluziilor de încheiere, a fost evidențiată importanța continuării, creșterii cooperării și schimburilor între toți actorii relevanți, pentru ca în final victimele discriminării să se bucure de o mai bună protecție, în special grupurile vulnerabile din Republica Moldova.

Acest eveniment a fost organizat în cooperare cu Consiliul pentru Egalitate,  în cadrul proiectului „Combaterea discriminării, discursului de ură și a crimelor motivate de prejudecată în Republica Moldova”, parte a programului comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei “Parteneriat pentru Buna Guvernare”, cofinanțat de Uniunea Europeană şi de Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei.