Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul contractează servicii de traducere și interpretariat

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității contractează servicii de traducere și interpretariat – traducător/interpret autorizat.

  1. limbile română – rusă (pentru ședințele Consiliului în cazurile solicitate de petiționari)
  2. română – rusă și română – engleză (pentru traducerea deciziilor emise de Consiliu)

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze oferta de preț care să includă:

– costul serviciilor de traducere per pagină;

– costul serviciilor de interpretariat per ședință.

Așteptăm ofertele în forma scrisă, la adresa de e-mail  info@egalitate.md sau la adresa mun. Chișinău, str. Stefan cel Mare 180,  et. 4, of. 405.