Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Conferință „Legea cu privire asigurarea egalității – la 10 ani de la adoptare”

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a desfășurat astăzi conferința „Legea cu privire la asigurarea egalității – la 10 ani de la adoptare”.

Evenimentul a urmărit reflectarea implementării Legii cu privire la asigurarea egalității nr.121/2012 pe parcursul a celor 10 ani de la adoptare, precum și a situației privind fenomenul discriminării în anul 2021. Reprezentanți ai diferitor instituții din domeniul drepturilor omului, ONG-uri și asociații care reprezintă grupurile minoritare au trecut în revistă cele mai mari realizări la nivel de țară care au fost posibile în baza acestei legi.

În cadrul evenimentului au fost prezentate și rezultatele recente ale Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate, care se desfășoară o dată la trei ani, începând din anul 2015. Datele studiului demonstrează că discriminarea, ca și fenomen social, conform participanților la sondaj, este pe locul zece în rândul celor mai importante probleme cu care se confruntă la moment țara noastră, în topul primelor trei fiind pensiile și salariile mici, creșterea prețurilor și nivelul înalt al corupției. Totodată, studiul recent arată o ușoară înrăutățire a rezultatelor față de cele înregistrate în 2018. Conform sondajului, grupurile minoritare acceptate în cea mai mare măsură sunt rușii și persoanele care nu vorbesc limba de stat, ceea ce ar însemna că cei mai mulți dintre respondenți ar accepta, în principiu, o relație de prietenie cu aceștia. Pe de altă parte, dintre toate grupurile minoritare prezentate, grupul acceptat în cea mai scăzută măsură este reprezentat de persoanele LGBT+, cărora respondenții le-ar acorda cel mult statut de vizitator al țării.

Președintele și membrii Consiliului s-au referit și la constatările instituției asupra fenomenului discriminării în anul 2021, publicate în Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2021. Conform raportului prezentat, numărul plângerilor pe marginea unor presupuse cazuri de discriminare, parvenite la Consiliu, rămâne a fi unul mare, înregistrându-se, în perioada de referință, 310 plângeri și 2 autosesizări din partea membrilor Consiliului. În anul 2021, faptele de discriminare au avut loc cu o frecvență mai înaltă în baza criteriilor de: limba – în 19,6%, sex/gen – în 15,7%; origine etnică – în 11,8%, dizabilitatea – 7,8%, urmate de apartenența politică – 5,9%, convingeri religioase – în 5,9%, opinia, orientarea sexuală și vârsta în câte 3,9% din decizii, statutul de pensionar, statutul social și statutul procesual în câte 2% din decizii. În 15,7% din decizii au fost invocate alte criterii decât cele menționate supra. Lezarea demnității prin intermediul instigării la discriminare constituie domeniul cu cele mai multe decizii de constatare adoptate de Consiliu în 2021. Câmpul muncii este domeniul căruia îi revine 23,5 % din totalul deciziilor de constatare emise în această perioadă, iar discriminarea în acces la bunuri și servicii disponibile publicului atinge 18% în totalul deciziilor de constatare emise de către Consiliu.

În cadrul Conferinței, reprezentanții instituțiilor-cheie în asigurarea respectării drepturilor omului au trecut în revistă provocările cu care se confruntă la capitolul prevenirii și combaterii discriminării și propunerile de modificare/completare a Legii, astfel încât aceasta să corespundă necesităților actuale ale societății.

 

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului național „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene, pentru combaterea discriminării în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului pentru buna guvernare.