„Comemorarea Holocaustului – lecții din trecut pentru un viitor echitabil”

Președintele Consiliului pentru egalitate a participat la masa rotundă „Comemorarea Holocaustului – lecții din trecut pentru un viitor echitabil”, organizată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În cadrul sesiunii „Consolidarea cadrului legislativ și instituțional pentru contracararea antisemitismului și discriminării„ președintele Ian Feldman a pus accent pe necesitatea implementării acțiunilor concrete de promovare a culturii toleranței: „Creșterea și educarea tinerelor generații în spiritul acceptării și al diversității este un lucru absolut necesar, dar trebuie să ridicăm și întrebarea informării adulților despre Holocaust, or, lumea trebuie să cunoască ce s-a întâmplat și să învețe lecțiile trecutului ca să nu să se repete aceste orori. Diversitatea tot timpul a fost caracteristică landșaftului nostru cultural și doar prin toleranță și respect reciproc putem s-o păstrăm”. Totodată, dl Feldman a trecut în revistă cele mai des raportate la Consiliu cazuri de discriminare în baza criteriului de etnie, discurs de ură și instigare la discriminare, accentuând necesitatea elaborării și desfășurării programelor de instruire și informare a judecătorilor, reprezentanților mass-media, candidaților electorali ș.a. în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță.

Comemorarea Holocaustului face parte din agenda oficială a republicii Moldova, în acest domeniu fiind aprobate și două planuri naționale de acțiune.