Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Caz de hărțuire pe criteriu de dizabilitate și apartenență sindicală, constatat de Consiliu

Recent, Consiliul a emis o DECIZIE de constatare a unui caz de hărțuire în raport cu un lucrător medical din cadrul Spitalului Clinic Bălți.

Petiționara s-a adresat la Consiliu invocând comportamentul nedorit, care i-a creat un mediu ostil și degradant, din partea administrației instituției medicale în care activa. Aceasta este persoană cu dizabilități, iar în anul 2020 a devenit fondatoarea și vicepreședinta Sindicatului lucrătorilor medicali „Susținere”, format dintr-o mică parte a angajaților spitalului, comparativ cu organizația sindicală existentă. Din acel moment, din partea administrației Spitalului Clinic Bălți au început acțiuni de hărțuire manifestate prin efectuarea controalelor privind activitatea ei, nu și a colegilor;  instalarea camerei de supraveghere video la intrarea în sala de examinare; intimidarea petiționarei în fața colegilor în urma controalelor efectuate; chestionarea intimidantă a petiționarei la Comisia de bioetică; neadmiterea la locul de muncă și impunere a petiționarei de a trece comisia medicală suplimentar, indicarea concluziei „inapt” în fișa de aptitudine în muncă a petiționarei, care a servit drept temei pentru angajator de inițiere a procedurii de transfer în altă funcție și care, ulterior s-a soldat cu concedierea petiționarei. Toate aceste acțiuni fără vreo justificare rezonabilă.

Reclamatul nu s-a expus cu privire la niciuna din acțiunile de hărțuire invocate de petiționară și, respectiv, nu a combătut alegațiile petiționarei.

Consiliul a recomandat Spitalului Clinic Municipal Bălţi să evite, pe viitor faptele similare și să ia măsuri de prevenire și combatere a discriminării prin informarea întregului colectiv despre prezenta decizie și organizarea activităților de instruire în domeniul nediscriminării la locul de muncă.

Decizia a fost remisă Ministerului Sănătății pentru informare și luare în considerație pentru evaluarea conducătorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de conducător IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi.