Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

În câțiva ani vom trăi ca într-o altă țară!

Republica Moldova, în anul 2017, a fost revizuită de câteva Comitete ONU, care au venit cu seturi de recomandări în vederea îmbunătățirii situației în țară la capitolul respectarea, protejarea și realizarea drepturilor omului. Dacă instituțiile responsabile ar implementa aceste recomandări, am constata că, în câțiva ani, vom trăi într-o altă țară, a declarat președintele Consiliului, Ian Feldman în cadrul Forumului național în domeniul drepturile omului 2017, care a avut loc la 20 decembrie curent.

Forumul, care a reunit peste 100 de participanți reprezentanți ai autorităților publice și organizațiilor nonguvernamentale a avut drept obiective: totalizarea rezultatelor activității drepturilor omului pentru anul 2017; identificarea tendințelor în domeniul promovării drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2018; selectarea priorităților în domeniul drepturile omului pentru anii următori.

Președintele Ian Feldman, participând la atelierul tematic: Egalitatea – instrument de asigurare a dezvoltării economice durabile, a înaintat câteva propuneri de îmbunătățire a situației economice în țară, tocmai prin intermediul implicării în viața social-economică a persoanelor marginalizate, printre care se regăsesc persoanele cu dizabilități, minoritățile naționale, persoanele de etnie romă,. În acest sens, dl președinte a susținut că Republica Moldova se confruntă cu fenomenul migrației, iar una dintre opțiunile de menținere a unei situații economice acceptabile în țară este implicarea grupurilor vulnerabile în activitățile economice.

Pentru incluziunea acestora în viața social-economică este nevoie de un efort minim din partea statutului. De exemplu, în țară sunt circa 184 mii persoane cu dizabilități, iar majoritatea dintre acestea pot munci, iar pentru implicarea acestei forțe de muncă e suficient a fi create rampe de acces, începând cu instituțiile școlare și terminând cu organizații publice și private, la care ar putea activa aceste persoane. De asemenea, prin acordarea concediului paternal, responsabilitatea creșterii copilului revine și tatălui, iar femeia în calitate de bun specialist poate reveni la serviciu și poate contribui la creșterea bugetul de stat. Drepturile minorităților naționale trebuie promovate și încurajată participarea acestora în activități. Fiecare dintre noi avem un potențial și, dacă s-ar crea oportunități egale pentru toți, viața în Republica Moldova ar fi mai bună, a declarat Ian Feldman, președintele Consiliului. Prin urmare, persoanele marginalizate nu vor fi cele care consumă bani din bugetul de stat, ci dimpotrivă vor contribui la creșterea economică.

Diversitatea este bogăția unei țări și acest element trebuie valorificat.