Campania de sensibilizare și informare „Zero discriminare” a ajuns la Bălți

Campania de sensibilizare și informare „Zero discriminare” demarată la 01 martie 2024 de către Consiliul pentru egalitate, a ajuns la Liceul Teoretic „Orizont”, filiala din orașul Bălți cu o sesiune de informare pentru elevi – „Stereotipurile față de romi”.

Cei 57 elevi din clasele a V-IX au avut parte de o lecție informativă despre drepturi, discriminarea bazată pe stereotipuri și modalitățile de revendicare a dreptului la egalitate.

Secretarul general, Olga Bulmaga și șefa Direcției comunicare din cadrul Consiliului, Silvia Plamadeala le-au vorbit liceenilor despre fenomenul de discriminare, combaterea acestuia prin înțelegere, acceptare reciprocă, dialog la colaborare, astfel ca tinerii să fie descurajați de a avea o atitudine ostilă unul față de celălalt, iar relațiile dintre ei să nu fie dominate de violență și ură.

Formatorii Consiliului au venit în fața elevilor cu un suport teoretic și practic, formulând și recomandări de comportament pentru aceștia, astfel încât să fie evitate stereotipurile și instigarea la discriminare față de etnia romă.

„Fiecărui copil trebuie să i se asigure toate drepturile, fără deosebire de rasă, culoare, gen, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, origine etnică sau socială, dizabilitate, naștere sau alt statut al său, al părinților săi sau al tutorilor. Adesea însă, acești copii sunt discriminați și drepturile lor sunt încălcate. Copiii sunt primele victime ale discriminării, iar discriminarea rănește și doare, căci poate să ducă la umilire și denigrare”, a menționat Erkan Yilmaz, directorul liceului.

Prin desfășurarea unor astfel de instruiri, Consiliul dorește să transmită mesajul  necesității de promovare continuă a principiilor nediscriminării care presupune implicarea fiecărui individ și instituție din societate. Consiliul îți exprimă convingerea că astfel de campanii de sensibilizare și informare, sesiuni de instruire, schimb de practici va influența pozitiv la consolidarea capacităților la nivel instituțional pentru implementarea educației incluzive de calitate și la formarea percepțiilor și atitudinilor populației generale față de grupurile etnice.