Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Avocatul Poporului, dl Mihail Cotorobai a trecut în neființă

Colectivul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității își exprimă regretul pentru trecerea în neființă a Avocatului Poporului, dl Mihail Cotorobai.

A fost un model în lupta sa pentru asigurarea drepturilor omului, pentru dreptate și respectarea statului de drept. Exercitându-și mandatul în calitate de Avocat al Poporului a pledat întotdeauna pentru o colaborare fructuoasă între instituții, contibuind substantial la promovarea valorilor comune în spiritul democrației și al libertăților fundamentale ale omului.

Exprimăm sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor din colectivul în care a activat, prietenilor și apropiaților.

Cale luminată!