Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Marcăm Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Anual, la 1 octombrie, pe plan internațional, este marcată Ziua Persoanelor în Etate, care are scopul de a promova drepturile acestora și de creștere a nivelului de conștientizare și empatie cu privire la calitatea vieții vârstnicilor, fiind încurajată îmbătrânirea activă și implicarea lor în toate sferele vieții.

Declarația Universală a Drepturilor Omului garantează fiecărei persoane un set de drepturi. Cu toate acestea, persoanele în etate, frecvent, se ciocnesc cu anumite bariere în revendicarea unor drepturi, în special atunci când ne referim la angajare în câmpul muncii, acces la servicii medicale, asistență și protecție socială, viața politică, relații cu autoritățile. Datele sunt reflectate într-un studiu, din 2018, privind Evaluarea atitudinilor populației generale față de persoanele în etate, realizat de Consiliu pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, cu suportul Consiliului Europei.

Studiul arată că cele mai discriminate persoane sunt vârstnicii, urmate de persoanele cu dizabilități și cele sărace. Unul din patru respondenți au menționat că s-au simțit discriminați în ultimele 12 luni, predecesoare studiului, în special percepția este mai acută printre cei din mediul urban. Dintre aceștia fiecare al patrulea s-a simțit discriminat din motive de sărăcie, una din patru femei s-a simțit discriminată din motivul că e femeie, peste 40% vârstnici – din motive de vârstă. De asemenea, în rândul respondenților persistă o percepție, precum că persoanele în etate au o mentalitate învechită, iar circa 30% au opinat că persoanele în etate sunt o povară pentru societate, dar și 40% care consideră că persoanele în etate au capacitate mintală redusă.

Persoanele în etate devin vulnerabile în fața unor fenomene sociale negative, precum este și discriminarea. De remarcat e că vulnerabilitatea crește odată ce vârsta intersecționează cu alte criterii, precum dizabilitatea, genul, etnia etc.

Analizând jurisprudența Consiliului, se atestă o incidență crescută a cazurilor de discriminare a  persoanelor în etate, cu precădere în câmpul muncii. Cauza generatoare fiind aplicarea arbitrară a prevederilor art. 86 alin. (1) lit.y1) Codul muncii, care permite angajatorilor, fără o justificare obiectivă și rezonabilă, să concedieze salariații din simplul motiv că dețin statutul de pensionar pentru limita de vârstă. Deși respectivele modificări au fost instituite cu scopul unei gestionări mai bune a forței de muncă, prin sporirea oportunităților de angajare pentru persoanele tinere, care în prezent nu-şi pot găsi un loc de muncă potrivit calificării, aplicabilitatea practică a acestor prevederi de către unii angajatori s-a dovedit a fi arbitrară. Consiliul prin deciziile emise a constatat discriminarea persoanelor în etate și a formulat mai multe recomandări de modificare a legislației muncii în vederea stopării acestui fenomen.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova, la începutul anului 2021 locuiau 584,0 mii persoane în vârstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 22,5% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 349,5 mii persoane erau femei (sau 59,9%), fiecare a treia persoană era între 60-64 ani, iar 61,2 mii persoane (sau 10,5%) constituiau persoanele care au depășit vârsta de 80 ani.

Ziua persoanelor în etate a fost instituită la 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în baza Rezoluţiei nr. 45/106.