Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

17 mai - Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei

Astăzi la nivel mondial este sărbătorită Ziua Internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei.

Scopul acestei zile este de a atrage atenția decidenților politici, liderilor de opinie, publicului și media asupra violenței și discriminării cu care se confruntă persoanele LGBT+.

Deși în ultimele decenii comunitatea LGBT+ a înregistrat progrese în recunoașterea drepturilor, situația acestei categorii de minorități rămâne în multe state din lume o provocare. Drepturile persoanelor LGBT+ nu sunt pe deplin respectate, protejate sau realizate, ca urmare a legilor și politicilor adoptate, precum și ca urmare a discriminării, stigmatizării și violenței. Reprezentanții acestei comunități continuă să se confrunte în viața de zi cu zi cu excluziune și discriminare din cauza orientării lor sexuale, reale sau percepute, a identității lor de gen sau a caracteristicilor lor sexuale. Conform unor date, în 69 de țări, relațiile consensuale între persoane de același sex sunt incriminate, iar în 11 dintre acestea continuă să existe pedeapsa cu moartea ca pedeapsă legală pentru homosexualitate.

Făcând referire la situația privind fenomenul discriminării în Republica Moldova pentru anul 2021, Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, menționează că în 4% din numărul total al deciziilor de constatare a discriminării este invocat criteriu orientării sexuale. Totodată, criteriul de orientare sexuală a fost identificat în 17% din numărul total al deciziilor de constatare care au vizat lezarea demnității umane.

În contextul Zilei Internaționale a homofobiei, transfobiei și bifobiei, Consiliul condamnă orice formă de discriminare față de persoanele LGBT+ și își exprimă suportul față de toți toți actorii care militează și depun eforturi considerabile pentru asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a drepturilor omului pentru persoanele LGBT+.

Dezaprobarea și manifestarea unei atitudini negative față de homosexualitate și față de persoanele de această orientare sexuală se numește homofobie. Transfobia, definită ca aversiunea față de transsexualitate și de persoanele transsexuale sau transgen, a fost adăugată denumirii campaniei în 2009, iar bifobia, înțeleasă ca setul de atitudini negative față de bisexualitate și persoane bisexuale, a fost adăugată la titulatura campaniei în 2015.