„Comemorarea Holocaustului – lecții din trecut pentru un viitor echitabil”

.