Depune o plângere

Discriminarea presupune aplicarea unui tratament diferit faţă de două sau mai multe persoane aflate în situaţii identice sau dimpotrivă, tratarea identică a unor persoane aflate în situaţii diferite, atât timp cât un asemenea tratament nu are nicio justificare obiectivă.

Pentru a considera că tratamentul este discriminatoriu, acesta trebuie să fie condiţionat de unul din criteriile protejate de lege, mai exact: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

Datele de contact a petiționarului:

Stare *:

Reclamat/făptuitor (persoana/instituția despre care se presupune că a comis fapta de discriminare) :

Date de contact ale reclamatului:

Selectaţi care este criteriul protejat *: