Start campanie de sensibilizare ,,ZERO Discriminare”

Activitățile campaniei

În prima zi de primăvară, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității lansează Campania ,,ZERO Discriminare”, în anul 2021 fiind dedicată femeilor.

Începând cu anul 2014, în fiecare zi de 1 Martie, la nivel internațional este marcată Ziua „ZERO Discriminare”. Este ziua în care toată lumea este îndemnată să promoveze diversitatea, toleranța și incluziunea, ziua în care se pune accent pe puterea și necesitatea de implicare a fiecăruia pentru eliminarea discriminării și a stereotipurilor.

De la an la an, este în creștere numărul adresărilor la Consiliu. Doar în anul 2020, au parvenit 297 plângeri și soluționate prin decizii 270 dosare. Faptul discriminării a fost stabilit în 74 de decizii. Cele mai multe decizii de constatare (30%) se raportează domeniului câmpul muncii, 24% – acces la bunuri și servicii disponibile publicului; 18% – lezarea demnității; 16% – acces la justiție; 7% – educație; 5% decizii la alte domenii.

Conform datelor statistice ale Consiliului, cu  o diferență de 20 la sută, bărbații se adresează mai des la Consiliu decât femeile. Însă coraportul dintre plângerile în care se invocă discriminarea și cele de constatare, scoate în evidență faptul că, în 26 la sută, din plângerile adresate de femei se constată discriminarea, față de plângerile bărbaților în care doar 20% sunt decizii de constatare a discriminării. Ceea ce denotă o mai bună înțelegere a componentelor discriminării în rândul femeilor. Lezarea demnității și câmpul muncii reprezintă domeniile în care femeile sunt cel mai des discriminate.

În contextul marcării Zilei internaționale „ZERO Discriminare” și cu prilejul Zilei Internaționale a femeilor – 8 martie, Consiliul își propune un șir de activități, ce au drept scop „Fortificarea capacităților femeilor în revendicarea dreptului la egalitate și nediscriminare în Republica Moldova”.

Ani în șir, femeile au luptat pentru a obține mai multe drepturi, inclusiv cel de a-și exercita dreptul la vot, iar grație activistelor, astăzi, pentru femei este mult mai simplu să obțină posturi de conducere, să acceseze funcții pe care anterior doar bărbații le-ar fi ocupat, să participe activ în viața socială, politică și economică a țării. Aceste zile nu sunt prilej doar pentru a fi oferite cadouri și flori, ci pentru celebrarea tuturor realizărilor pe diverse planuri pe care le-au putut obține femeile de-a lungul istoriei.

Obiectivele campaniei:

  • Conștientizarea importanței sociale a zilelor marcate;
  • Abilitarea juridică a femeilor în combaterea cazurilor de hărțuire;
  • Creșterea numărului de femei care au încredere în autoritatea Consiliului;
  • Scăderea nivelului de discriminare față de femei.

Prin activitățile campaniei vom pune în evidență femei celebre care au devenit cunoscute prin activitatea pe care au desfășurat-o, spărgând stereotipuri și prejudecăți și vom aduce exemple elocvente din cazuistica Consiliului despre cazurile de discriminare a femeilor.

De asemenea, ne propunem să organizăm și o instruire on-line dedicată femeilor în vederea prevenirii hărțuirii pe criteriul de sex. Obiectivul cursului de instruire este creșterea numărului femeilor care își recunosc drepturile și, ulterior, le pot revendica. Evenimentul se va desfășura pe 11 martie 2021, gratuit. La el se pot înscrie femeile, prin completarea formularului de participare .

Totodată, în cadrul campaniei vom desfășura un sondaj privind percepția populației asupra fenomenului hărțuirii. Acesta are drept obiectiv evaluarea percepțiilor populației față de fenomenul hărțuirii.