Campania de sensibilizare #suntrOM

Noutățile campaniei

La 8 aprilie, anual, de Ziua Internațională a Romilor în întreaga lume se sărbătorește afirmarea identității culturale și naționale a minorității romilor. Această zi constituie o oportunitate atât pentru promovarea culturii comunităților de romi, cât și pentru evidențierea problemelor cu care aceștia se confruntă în procesul de incluziune socială.

În contextul marcării Zilei Internaționale a Romilor, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, în parteneriat cu Coaliția „Vocea Romilor” lansează campania de sensibilizare #suntrOM, care se va desfășura în perioada 08-22 aprilie 2021.

Prin activitățile campaniei ne-am propus să contribuim la diminuarea stereotipurilor față de etnicii romi, prezentând istorii de succes și exemple pozitive de oameni, care sunt nu doar un model pentru comunitatea lor, dar care prin implicarea lor au contribuit esențial la schimbarea imaginii romilor în societate, perpetuând practici pozitive și mobilizându-i și pe alții ca să le urmeze exemplul.

Deși în ultimii ani se înregistrează anumite progrese la capitolul incluziune socială, romii continuă să se confrunte cu discriminarea în acces la anumite servicii. Totuși, principala problemă identificată de Consiliu, prin prisma activității desfășurate pe parcursul mai multor ani, este perpetuarea stereotipurilor și prejudecăților adânc înrădăcinate în societate atribuite romilor, care, drept urmare, generează fapte de discriminare. Cele mai multe fapte de discriminare pe criteriul de origine etnică (romă) au fost constatate de Consiliu, preponderent, în domeniul lezarea demnității umane. De altfel, în anul 2020, după criteriul de sex/gen, originea etnică se află în topul criteriilor în baza cărora s-au săvârșit fapte de discriminare în acest domeniu, cu o rată de 22 la sută.

Prima activitate din cadrul campaniei ,,Sunt OM și mă mândresc că sunt rOM” va scoate în evidență persoane din comunitate care, prin propriul exemplu, combat stereotipurile față de etnia minoritară. Datorită implicării personale, acestea au adus schimbări la nivel de comunitate, înregistrând succese, inclusiv, în procesul de incluziune a romilor. Cei mai mulți activează în calitate de mediatori comunitari sau chiar consilieri locali, ei fiind vocea romilor și apărători ai drepturilor. Datorită acestor oameni, în unele localități rata abandonului școlar a scăzut esențial, până la zero și a crescut rata angajărilor în câmpul muncii.

Activitatea „Cunoaște un rom-persoană marcantă” vine să prezinte numele unor personalități care datorită profesionalismului au reușit să demonstreze că persoanele de etnie romă  pot să se implice plenar în viața politică, socială, economică și culturală. Acestea sunt și lideri care se confruntă continuu cu puterea politică pentru  a obține drepturile comunității pe care o reprezintă. (Există dovezi referitoare la etnicitatea romă în privința mai multor personalități contemporane, însă Consiliu va prezenta numele celor care public și-au asumat apartenența la identitatea romă.)

Prin activitatea „Am fost discriminat doar pentru că sunt rOM” vor fi prezentate succint câteva dintre cazurile examinate de Consiliu în care au fost constatate fapte de discriminate față de persoanele de etnie romă, drept dovadă că acest grup minoritar în continuare este marginalizat și vulnerabil.

Datele statistice arată că în Republica Moldova (conform recensământului din anul 2014) romii reprezintă 0,3 % din numărul populației. Însă există studii care ar arata o cifră mai mare[1].

Ziua Internațională a Romilor a fost proclamată în 1971, cu prilejul primului Congres internațional al romilor de pretutindeni. În statele din Europa de Est, data de 8 aprilie a fost consacrată Zilei Romilor, începând cu anul 1990.

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/romii-in-republica-moldova.html