Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Ce este discriminarea?

 

 

Discriminarea presupune aplicarea unui tratament diferit faţă de două sau mai multe persoane aflate în situaţii identice sau dimpotrivă, tratarea identică a unor persoane aflate în situaţii diferite, atît timp cît un asemenea tratament nu are nicio justificare obiectivă.

Pentru a considera că tratamentul este discriminatoriu, acesta trebuie să fie condiţionat de unul din criteriile protejate de lege, mai exact: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

Ghidul petiţionarului

CRITERII PROTEJATE

Mi s-a refuzat închirierea unei săli de ceremonii pe motiv că sunt de etnie romă.

Rasă, culoare, origine etnică

Mi s-a refuzat închirierea unei săli de ceremonii pe motiv că sunt de etnie romă.

Mi s-a refuzat închirierea unui apartament din considerentul că sunt de o altă naționalitate.

Naționalitate

Mi s-a refuzat închirierea unui apartament din considerentul că sunt de o altă naționalitate.

 Nu mi s-a oferit posibilitatea să susțin un examen în altă zi a săptămânii, decât sâmbăta, pentru că din considerente religioase, în această zi nu pot să frecventez instituția de învățământ.

Religie sau convingeri

 Nu mi s-a oferit posibilitatea să susțin un examen în altă zi a săptămânii, decât sâmbăta, pentru că din considerente religioase, în această zi nu pot să frecventez instituția de învățământ.

Deoarece sunt femeie, am un salariu mai mic decât colegul meu de sex masculin, care exercită o munca comparabilă.

Sex

Deoarece sunt femeie, am un salariu mai mic decât colegul meu de sex masculin, care exercită o munca comparabilă.

Băncile refuză să-mi acorde un credit de consum din cauza vârstei.

Vârstă

Băncile refuză să-mi acorde un credit de consum din cauza vârstei.

Din cauza inaccesibilității instituției școlare în care învață copilul meu, acesta întâmpină dificultăți de a participa la activitățile școlare de rând cu ceilalți copii, din cauza mobilității reduse, dat fiind faptul că se deplasează într-un fotoliu rulant.

Dizabilitate

Din cauza inaccesibilității instituției școlare în care învață copilul meu, acesta întâmpină dificultăți de a participa la activitățile școlare de rând cu ceilalți copii, din cauza mobilității reduse, dat fiind faptul că se deplasează într-un fotoliu rulant.

Din cauza poziției mele active față de actele de corupție din domeniu X, expusă în nenumărate rânduri în public, atunci când mă adresez după un serviciu aferent domeniului X sunt tratat nefavorabil.

Opinie

Din cauza poziției mele active față de actele de corupție din domeniu X, expusă în nenumărate rânduri în public, atunci când mă adresez după un serviciu aferent domeniului X sunt tratat nefavorabil.

În localitatea mea membrii afiliați partidului din care face parte primarul sunt primiți în audiență instantaneu atunci când se adresează, ceilalți trebuie să se înscrie pe o listă de așteptare.

Apartenență politică

În localitatea mea membrii afiliați partidului din care face parte primarul sunt primiți în audiență instantaneu atunci când se adresează, ceilalți trebuie să se înscrie pe o listă de așteptare.

Mi s-a refuzat angajarea pe motiv că nu am viza de domiciliu în localitatea unde își are sediul angajatorul.

Domiciliu

Mi s-a refuzat angajarea pe motiv că nu am viza de domiciliu în localitatea unde își are sediul angajatorul.

Mi s-a refuzat prestarea unui serviciu notarial, pe motiv că sunt o persoană fără adăpost.

Origine socială

Mi s-a refuzat prestarea unui serviciu notarial, pe motiv că sunt o persoană fără adăpost.

Mi s-a refuzat internarea în spitalul arondat reședinței, pe motiv că sunt HIV pozitiv și pentru ”cei ca noi” există instituții medicale specializate.

Statut HIV

Mi s-a refuzat internarea în spitalul arondat reședinței, pe motiv că sunt HIV pozitiv și pentru ”cei ca noi” există instituții medicale specializate.

Din moment ce am devenit membru de sindicat mi s-au respins două cereri de avansare în funcție.

Apartenență sau activitate sindicală

Din moment ce am devenit membru de sindicat mi s-au respins două cereri de avansare în funcție.

Nu mi se permite să intru într-un club de noapte din cauza că partenerul/partenera meu/mea este de același sex.

Orientare sexuală

Nu mi se permite să intru într-un club de noapte din cauza că partenerul/partenera meu/mea este de același sex.

Angajatorul a refuzat să prelungească contractul individual de muncă atunci când a aflat că sunt însărcinată, deși până la acest moment contractul a fost reînnoit de fiecare dată, iar funcția respectivă nu se lichidează.

Maternitate

Angajatorul a refuzat să prelungească contractul individual de muncă atunci când a aflat că sunt însărcinată, deși până la acest moment contractul a fost reînnoit de fiecare dată, iar funcția respectivă nu se lichidează.

Sunt o persoană alolingvă, deși cunosc limba de stat nu am fost angajat din cauza accentului pronunțat al limbii materne.

Limbă

Sunt o persoană alolingvă, deși cunosc limba de stat nu am fost angajat din cauza accentului pronunțat al limbii materne.