Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Orarul de audiență

1 Ian Feldman

Preşedintele Consiliului

Miercuri

14:00 – 17:00

3 Andrei Brighidin

Membrul Consiliului

Joi

13:00 – 16:00

4 Lucia Gavriliță

Membra Consiliului

Marți

13:00 – 16:00
Înscrierile prealabile în audiență se vor face la numărul de telefon: 022-21-28-17