Горячая линия

0-8003-3388

Закупки

RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru semestrul I

Plan de achiziții 2021

În atenția agenților economici

Raport de monitorizare a executării contractelor de achiziții pentru trimestrul III 2018

Raport de monitorizare a executării contractelor de achiziții pentru trimestrul II 2018

Servicii de deservire a climatizoarelor