Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Raport studiu: Percepția persoanelor de etnie romă și a membrilor de partid privind participarea politică în Republica Moldova

Studiu privind educația incluzivă în Europa și în Republica Moldova: acomodarea rezonabilă, accesul la educație și nediscriminarea

Evaluarea Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalității a Republicii Moldova în conformitate cu standardele de combatere a discriminării ale Consiliului Europei. Elaborată de Ivana Roagna și Nevena Petrusic, consultanți ai Consiliului Europei