Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Achiziții Publice

În atenţia agenţilor economici

Consiliu pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPEDAE)
este în căutarea unei oferte avantajoase pentru mobila de birou:
Asteptăm ofertele până la 05 octombrie 2018, ora 15-00 la adresa: bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt bir. 413, persoana de contact Melnic I. tel. 022 212809, info@egalitate.md.
Vedeti ataşat Invitaţia de participare şi specificația tehnică.