Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Ziua persoanelor în etate - prilej de consolidare a  dialogului între generații

 Chișinău, 1 octombrie 2018 – Pe plan internațional, la 1 octombrie, anual, este marcată Ziua Persoanelor Vârstnice, care are drept scop promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia, prin încurajarea acestora pentru a participa activ  în toate sferele economice, culturale, sociale.

Fiecărei persoane îi sunt garantate mai multe drepturi pe care le poate revendica și se poate bucura de ele. Cu toate acestea, tot mai frecvent sunt întâlnite situații în care persoanele în etate se ciocnesc cu anumite bariere în revendicarea unor drepturi, în special atunci când ne referim la angajare în câmpul muncii, acces în instituții medicale, asistență și protecție socială, viața politică, relații cu autoritățile. Cel puțin acestea sunt datele reflectate într-un studiu privind Evaluarea atitudinilor populației generale față de persoanele în etate, efectuat recent de Consiliu pentru Egalitate, cu suportul Consiliului Europei.

Studiul reflectă două realități contradictorii, atunci când vine vorba de relațiile între generații. Astfel, este îngrijorător că o parte din respondenți nu ar accepta să aibă un coleg de muncă o persoană cu vârsta peste 60 ani, având o părere negativă, cu tentă discriminatorie, considerând că acestea au o mentalitate învechită, au capacități mintale reduse și chiar sunt o povară pentru societate. Pe de altă parte, majoritatea respondenților prezintă o atitudine tolerantă și chiar foarte bună în raport cu persoanele în etate, afirmând că sunt înțelepte, au o experiență  de muncă bogată pe care o pot transmite celor mai tineri.

Printre cauzele ce generează situații defavorizante și chiar discriminatorii pentru persoanele cu vârsta 60+ ar fi: veniturile reduse, care nu permit acestora un trai decent, adecvat, fiind limitat accesul la diverse bunuri și servicii de calitate.

Analizând cazuistica Consiliului pentru anii 2017-2018, se atestă creșterea numărului persoanelor în etate discriminate. Consiliul constată, cu regret, că angajatorii fac uz de prevederile Codului muncii (art. 86 lit. y1) și concediază fără o justificare obiectivă și rezonabilă persoanele în etate, din simplul motiv că au statut de pensionar pentru limita de vârstă.

De Ziua Internațională a persoanelor în etate, Consiliul adresează un mesaj de felicitare tuturor vârstnicilor, reiterând că între generații trebuie să existe un dialog construit pe un schimbul de experiență, înțelegere și încredere. Împreună putem promova drepturile persoanelor în etate, putem contribui la schimbarea percepției în societate și putem Învăța din dialogul între generații.

Învățăm din dialogul între generații  este campania de sensibilizare lansată de Consiliu în parteneriat cu Consiliul Europei, la 27 martie, curent, fiind elaborate și publicate 4 spoturi sociale ce prezintă bun exemplu de comunicare între generații de artiști, iar anul 2018 a fost declarat de Consiliul pentru Egalitate ANUL dialogului între generații și al gratitudinii față de persoanele 60+. Cu această ocazie  reamintim că orice instituție care pe parcursul anului curent va contribui la promovarea drepturilor persoanelor în etate, la sensibilizarea societății privind toleranța față de persoanele în etate vor fi înscrise în rândul celor care vor participa la concursul de acordare a Premiului pentru Egalitate, oferit anual de Consiliu.