Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Ziua mondială a sănătății mintale. Să nu fim neglijenți!

La 10 octombrie se marchează Ziua mondială a sănătății mintale, ce are drept scop atragerea atenției societății asupra problemelor ce se referă la sănătatea noastră mintală.  Ziua de astăzi ne reamintește, o dată în plus, de problemele persoanelor cu dizabilități mintale, care au nevoie de suportul și ajutorul nostru pentru a se integra armonios în societate. Ignorarea și izolarea acestora le pot aduce daune morale și, totodată, îi pot lipsi de șansa de a trăi clipe plăcute emoțional.  

În 2015, a fost elaborat Studiu privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova care reflectă următoarele date și concluzii: circa 2/3 din respondenți asociază acest grup de persoane cu bolnav psihic/probleme mentale, 27,7% îi percep ca nenorociți, 20,5% îi percep ca persoane cu retard, 7,2% – trebuie izolate, în aproximativ 6% din răspunsuri percep aceste persoane ca disprețuiți sau excluși. Majoritatea respondenților consideră că persoanele cu dizabilități mintale trebuie evitate, dat fiind faptul că sunt „periculoase”. Aceste date reflectă faptul că persoanele cu dizabilități intelectuale și mintale sunt percepute preponderent negativ în societate.

În cadrul Evaluării Periodice Universale a Republicii Moldova (ciclul II), Consiliul a prezentat Raportul alternativ și a înaintat următoarele recomandări: 

 1. Abolirea modelului de substituire la luarea deciziilor și instituirea modelului de luare a deciziilor
  prin suport și a mecanismului de realizare a acestuia.
 2. Eliminarea restricțiilor discriminatorii și asigurarea exercitării drepturilor politice de către
  toate persoanele cu dizabilități;
 3. Implementarea unui mecanism eficient de sancționare a nerespectării standardelor de
  accesibilitate;
 4. Dezvoltarea și implementarea unei noi strategii de incluziune a persoanelor cu dizabilități și
  alocarea resurselor financiare suficiente pentru a asigura accesibilitatea infrastructurii și a
  informației;
 5. Adoptarea măsurilor pozitive tranzitorii pentru a include perioada de îngrijire a unei
  persoane cu dizabilități severe în stagiul de cotizare, pînă la implementarea deplină a serviciului;
 6. Modificarea cadrului legal prin instituirea obligativității autorităților publice locale de a
  planifica resurse financiare pentru susținerea implementării serviciului social „Asistență personală”.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității ține să reamintească Articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului în care se notează că „toate ființele umane se nasc egale în demnitate și drepturi”, iar Preambulul Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități prevede că „discriminarea împotriva oricărei persoane pe bază de dizabilitate constituie o încălcare a demnității și a valorii persoanei umane”, de aceea datoria noastră constă în depunerea eforturilor conjugate pentru eliminarea stereotipurile și prejudecăți care îi privează de revendicarea drepturilor universale. 

Orice persoană poate fi afectată de tulburări mintale care pot bloca și anihila bucuria de a avea o viață frumoasă. Să nu fim neglijenți,  ei au nevoie de susținerea noastră!  

sursa imaginii: https://www.pinterest.com/pin/287737863664130303/