Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Ziua egalității între femei și bărbați

 Chișinău, 7 martie 2019– Fiind considerată ca Ziua Internațională a Femeii, ziua de 8 martie poartă o conotație specifică și întâi de toate are scopul de a promova egalitatea între femei și bărbați și de a semnala fenomenul discriminării și violenței asupra femeilor. În anul 2019, la propunerea UNESCO,  sărbătorim contribuția femeilor la dezvoltarea societății, în special în spațiul digital.

Când ne referim la egalitatea de gen avem în vedere, în primul rând, egalitatea în drepturi, libertăți și posibilități de manifestare în toate domeniile atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Și aici ne referim la egalitatea reprezentării în toate sferele vieții, inclusiv în funcțiile de luare a deciziilor. La fel de importante sunt oportunitățile și responsabilitățile egale atât în viața personală, cât și profesională”, a declarat Ian Feldman, președintele Consiliului.

Deși în ultimii ani statul a înregistrat progrese privind tratamentul egal al femeilor şi bărbaţilor prin modificarea legislaţiei sau prin măsuri de integrare şi promovare a femeilor, se constată încă o serie de inegalități față de femei. Astfel, femeile tinere se confruntă cu mai multe dificultăți decât bărbații tineri în ceea ce privește intrarea pe piața muncii. Pentru executarea aceleiași munci, femeile sunt plătite mai puțin decât bărbații (conform Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, pe parcursul anului 2017, diferența salarială între o femeie și un bărbat a constituit în medie 13,5%).  Femeile rămân  mai predispuse situațiilor de a ocupa posturi cu normă parțială sau de a-și întrerupe cariera pentru a se ocupa de copii. Această inegalitate se răsfrânge automat și asupra pensiilor femeilor. De asemenea, legislația Republicii Moldova încă mai face uz de anumite formulări discriminatorii în raport cu femeile. În acest context amintim de Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova în care Consiliul a recomandat să se excludă uzanțele de perpetuare a rolurilor de gen tradiționale și a stereotipurilor de gen, care continuă să dicteze distribuirea rolurilor între femei și bărbați în familie, la locul de muncă și în societate. O situație similară, în care Consiliul a venit cu o recomandare ține de  Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, proscrise femeilor şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea și transportarea manuală a greutăților. Conform documentului o femeie nu va fi angajată în una din aceste profesiile indicate, chiar dacă corespunde tuturor cerinţelor profesionale specifice muncii pe care urmează să o exercite, din simplul motiv că este femeie.

Din experiența Consiliului se constată că criteriul de sex/gen se află în topul celor trei criterii, după numărul de plângeri adresate instituției privind anumite fapte de discriminare.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității reiterează astăzi importanța implicării fiecăruia dintre noi la combaterea prejudecăților și a discriminării, la recunoașterea realizărilor femeilor și facilitarea participării acestora la dezvoltarea mediului digital (tematica anului curent) și a tuturor sferelor vieții în societate.