Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Mărțișoare pentru fiecare de ziua ,,ZERO DISCRIMINARE”

 Chișinău, 1 martie 2019 – Astăzi, la nivel mondial este marcată ziua ZERO DISCRIMINARE. Este un apel adresat oamenilor de pretutindeni de a promova și sărbători diversitatea, toleranța, incluziunea și de a acționa împreună pentru a combate discriminarea. De asemenea, organizațiile care protejează drepturile omului și contribuie la asigurarea egalității și combaterea discriminării realizează activități de promovare în societate a toleranței, respectului și al acceptării. În acest an, mesajul pe care îl transmitem de Ziua ZERO DISCRIMINARE subliniază necesitatea urgentă de a lua măsuri împotriva legilor discriminatorii, la propunerea UNAIDS.

În societatea din Republica Moldova persistă stereotipuri și prejudecăți care au drept consecință directă sau indirectă încălcarea drepturilor omului și discriminarea persoanelor în baza criteriilor protejate de lege.

„Din experiența Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, putem constata că cele mai frecvente criterii invocate, în baza cărora a putut fi constatată discriminarea sunt dizabilitatea, sex/gen, vârstă, limbă și apartenența etnică”, declară Ian Feldman, președintele Consiliului.

Pentru că Ziua ZERO DISCRIMINARE coincide cu prima zi de primăvară, Consiliul și-a propus să o marcheze într-un mod deosebit, prin înmânarea unui „Mărțișor fără discriminare” tuturor vizitatorilor instituției. Totodată, angajații Consiliului au interacționat cu oamenii din stradă, în vederea informării cu privire la fenomenul discriminării și consecințele acestuia asupra unei societăți democratice. Trecătorii au aflat despre instrumentele de raportare a unui caz de discriminare și de posibilitățile de revendicare a dreptului la nediscriminare.

În 2018 numărul plângerilor parvenite la Consiliul a crescut de două ori.

Ziua ZERO DISCRIMINARE este marcată în fiecare an, începând cu anul 2014, la inițiativa UNAIDS – Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este o autoritate autonomă, independentă, înstituită în anul 2013 în baza Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității.