Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Vorbitorii de limbă rusă încep să aibă acces la informație de interes public

În procesul de monitorizare a implementării deciziilor emise, Consiliul a constatat că paginile web a unor autorități publice au început a fi accesibile și pentru reprezentanții minorităților lingvistice, în acest caz, vorbitori de limba rusă.

Acțiunile vin drept urmare a implementării recomandărilor emise de Consiliu încă în 2018. Atunci, un jurnalist, care elaborează articole pentru un portal de știri în limba rusă, a sesizat Consiliu, invocând faptul că autoritățile nu oferă acces la informație persoanelor vorbitoare de limbă rusă, prin faptul că pe pagina web a instituțiilor lipsește versiunea rusă. Petiționarul a susținut că specificul activității impune formulări exacte, precise şi o terminologie de specialitate, care de multe ori pot fi valorificate doar în limba originală, sau printr-o traducere oferită de către autoritatea emitentă.

Examinând circumstanțele cauzei 36/18 în care era vizată Primăria mun. Chișinău, precum și ale cauzei nr. 37/18 în care figura Parlamentul Republicii Moldova, Consiliul a constatat faptul discriminării pe criteriul de limbă în acces la informație și a recomandat instituțiilor să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura accesibilitatea informației pe pagina web pentru vorbitorii de limba rusă.

Consiliul reiterează că prin omisiunea de a asigura o versiunea a site-urilor în limba de comunicare interetnică, minoritățile lingvistice sunt limitate în dreptul de acces la informația oficială plasată pe paginile web. De asemenea, Consiliul reamintește și despre reglementarea dreptului minorităților naționale de a se adresa instituțiilor de stat în limba română și rusă și de a primi răspuns în limba adresării.

În comunicatul emis cu ocazia lansării versiunii ruse a site-ului, Parlamentul susține că pentru implementarea acestei recomandări nu a suportat cheltuieli suplimentare. Astfel, Consiliul îndeamnă ca autoritățile să depună toată diligența pentru a asigura acces egal la informație pentru minoritățile vorbitoare de limbă rusă .