Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Victimele represiunilor politice care și-au stabilit pensia pe teritoriul altui stat vor beneficia în continuare de alocația lunară

Recent, Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale a înaintat un proiect de modificare a articolului 1 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie, prin care va asigura egalitatea și nediscriminarea. Drept temei au servit recomandările formulate de Consiliu prin decizia din 6 iunie 2019 emisă pe cauza 30/19.

PE LUNG

Petiționarul, cetățean al Republicii Moldova cu statut de victimă a represiunilor politice, persoană cu dizabilități, s-a adresat la Consiliu invocând că este discriminat în acces la prestații sociale. Mai exact, el susținea că, din moment ce și-a stabilit pensia în Federația Rusă i-au fost stopate prestațiile sociale din Republica Moldova: alocația lunară de stat și ajutorul material anual, acordate pentru statutul de victimă a represiunilor politice, precum și asigurarea medicală acordată tuturor persoanelor cu dizabilități. În practică, de aceste prestații sociale beneficiază doar acele persoane care, pe lângă statutul de victimă a represiunilor politice, sunt și beneficiare ale sistemului de pensii de stat.

Consiliul a stabilit fapta discriminării indirecte în raport cu persoanele care și-au stabilit pensia pe teritoriul altui stat, or statutul de victimă a represiunilor politice nu se pierde prin aceea că persoana nu este beneficiar de pensie în sistemul național. Totodată, Consiliul a constatat și discriminarea indirectă a persoanelor cu dizabilități, cu domiciliul în Republica Moldova, care au optat pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă pe teritoriul altui stat.

Prin decizia emisă pe cauza 30/19, Consiliul a recomandat Guvernului să întreprindă măsurile necesare pentru ca toate persoanele, victime reabilitate ale represiunilor politice, cu domiciliul în Republica Moldova să  beneficieze de prestațiile ce li se cuvin, indiferent de faptul dacă acestea sunt sau nu beneficiari ai sistemului național de pensii.

Totodată, prin aceeași decizie, precum și prin alte două decizii emise anterior (cauzele nr. 08/2017 din 18.04.2017 și nr. 66/2017 din 18.08.2017), Consiliul a recomandat Guvernului să pună în aplicare un mecanism prin care toate persoanele cu dizabilități, cu domiciliul în Republica Moldova să poată beneficia de polița de asigurare medicală gratuită, inclusiv în cazul în  care acestea nu mai sunt beneficiari de pensii în sistemul național. Or, tocmai excluderea nominală a acestor persoane din sistem a dus la dezactivarea poliței de asigurare medicală.

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vine să implementeze recomandarea Consiliului privind alocarea prestațiilor sociale persoanelor cu statut de victimă a represiunilor politice, inclusiv în cazul când acestea și-au stabilit pensia pe teritoriul altui stat – lucru salutabil și care vine în interesul cetățeanului. Totodată, Consiliul încurajează Ministerul să examineze și posibilitatea de completare a art.9 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, în sensul identificării acelei instituții abilitate care ar ține evidența nominală a tuturor cetățenilor cu dizabilități din Republica Moldova, pentru ca lista acestora să fie transmisă Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, iar persoanele incluse în liste să beneficieze de polița medicală chiar și în condițiile în  care nu mai sunt beneficiari ai sistemului național de pensii.