Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

 Recomandările Consiliului în vederea concilierii între viața profesională și cea de familie

De Ziua Internațională a Familiei, Președintele Consiliului Ian Feldman alături de alți participanți la masa rotundă ,,Echilibrul viața profesională – viața de familie: experiențe și perspective” a încercat să dezbată acest subiect sensibil în societatea noastră.

Evenimentul a reunit la masa de discuții diplomați,  deputați, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, instituții de protecție a drepturilor omului, reprezentanți ai societății civile și experți.

În cuvântul de deschidere, dna deputat Valentina Buliga a reiterat importanța edificării unei familii puternice, precizând că: ,,Un stat, o țară poate fi puternică doar prin familii puternice”.

Sunt necesare acțiuni concrete care ar motiva implicarea femeilor în viața publică și socială, iar pe de altă parte ar fi bine să putem păstra lucrurile într-un mod în care nici una, nici alta să nu aibă de suferit, a precizat vicepreședintele Parlamentului Valeriu Ghilețchi.

Președintele Consiliului, dl Ian Feldman a prezentat măsurile întreprinse de Republica Moldova în vederea concilierii vieții profesionale cu cea de familie, dar, totodată, a evidențiat  cauzele care stau în calea acestui deziderat, formulând recomandări, printre care:

  • introducerea concediului paternal pentru toate categoriile de angajați;
  • luarea măsurilor concrete pentru a reduce disparitățile salariale pe sex, în special prin evaluarea funcțiilor și profesiilor prin prisma asigurării principiului plății egale pentru muncă egală și muncă de valoare egală;
  • Instituirea modalităților de stimulare a partajării concediului de îngrijire a copilului între părinți;
  • acordarea subvențiilor angajatorilor care implementează politici pentru concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională;
  • oferirea indemnizațiilor decente pentru îngrijirea copiilor, aşa încât persoanele să-și poate permite achitarea serviciilor de îngrijire a copiilor și să revină mai rapid pe piața muncii;
  • dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor: creșe (inclusiv la nivel de întreprinderi), grădinițe, centre de zi pentru îngrijire etc;
  • modificarea legislației astfel încât să se prevadă că la data calculării pensiei pentru perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare se va lua în considerare salariul mediu lunar pe țară și nu cel minim cum este reglementat actualmente.

Reprezentantele societății civile au declarat că, deși femeile și bărbații sunt diferiți, ei trebuie sa aibă aceleași drepturi și oportunități. Moldova are un potențial feminin enorm, cu toate acestea doar 20% din companii sunt conduse de femei. Există obstacole care împiedică femeia să fie în posturi de conducere.

Evenimentul desfășurat în contextul Zilei Internaționale a Familiei, organizat de către Parlamentul Republicii Moldova în parteneriat cu alte organizații neguvernamentale  a avut drept scop sensibilizarea opiniei publice asupra valorilor existente în rândul familiei, precum și corelația între armonia familială și viața profesională.

 

 

 Fotografii preluate de pe site-ul: parlament.md