Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Unde e limita libertății de exprimare a avocatului?

Consiliul a emis o decizie de constatare a hărțuirii pe criteriu de etnie, care vizează declarația unui avocat în contextul examinării unui litigiu în instanța de judecată.

Petiționara s-a adresat Consiliului, invocând afirmațiile rasiste pe care le face avocatul părții opuse în cadrul unui litigiu pe care îl are în examinare instanța de judecată. Acesta a folosit remarci insultătoare și stereotipice cu privire la etnia romă în corespondența dintre părți implicate în proces: „…reprezentant al grupului etnic – romi, la nivel de subconștient vă tentează să comiteți noi infracțiuni de sustragere, motiv din care, față de persoana mea recidivați în materie de estorcare (…) caracteristică comportamentală care potrivit studiilor, se manifestă la exponenții minorității de etnie romă denumiți și țigani.” Totodată, petiționara a susținut că în pledoariile lui, pe marginea cauzei examinate de instanța de judecată, avocatul reitera aceleași afirmații rasiste. În cererile și demersurile pe care acesta le întocmește în interesul clientului său, avocatul face referire la etnia romă într-un sens peiorativ și într-o lumină negativă.

Cât de bizar nu ar suna în secolul XXI, avocatul susține că petiționara în realitate aparține la etnie romă, dar ascunde acest fapt. El scrie în pledoarii că petiționara ”…în mod fals și din motive de cupiditate, își arogă calitatea de exponent al grupului etnic din care, în realitate, nu face parte…”.

Nivelul de gravitate al faptelor invocate de către petiționară, crește pe măsură ce avocatul a exprimat asemenea mesaje în mod repetat, ceea ce atestă intenția directă a dânsului de a convinge și de a promova acest mesaj. Consiliul stabilește că acest comportament este intenționat spre lezarea onoarei și demnității petiționarei, cu scopul de a o prezenta ca pe un potențial infractor doar prin simplă referința la etnia ei.

Cu referire la afirmațiile disputate ale avocatului, Consiliul menționează că libertatea de exprimare nu este absolută, ea poate fi limitată în cazul în care atentează la drepturile altora. Așadar, o faptă discriminatorie nu poate avea drept justificare libertatea de exprimare. Avocatul beneficiază de protecție pentru afirmațiile făcute, doar dacă acestea sunt orientate pentru a stabili adevărul, or, în cazul dat, afirmațiile încalcă normele în materie de nediscriminare și invocă niște prejudecăți și stereotipurilor rasiste față de romi.

Consiliul menționează că, potrivit datelor exprimate în Studiul privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova s-a observat că, din grupul minorităților etnice, atitudinea cea mai rezervată este față de romi.