Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Toți avem drepturi, iar la 10 decembrie sărbătorim !

Ce reprezintă Drepturile Omului în sec. XXI? De ce problema respectării Drepturilor Omului rămâne atât de actuală, deși noi am ajuns la un nivel înalt de dezvoltare tehnologică? Toți ne cunoaștem Drepturile? Care sunt ele?

Chiar dacă tehnologiile informaționale au avansat, o mare parte de oameni nu  cunosc faptul că de la naștere dețin anumite drepturi și libertăți, care trebuie a fi protejate, respectate și realizate, dar nu încălcate. Fiecare stat este obligat să garanteze tuturor oamenilor săi, de la cei mai mici până la cei mai mari protejarea Drepturilor Omului. Atunci când ne cunoaștem drepturile, devenim responsabili față de noi și față de statul în care trăim.  Din păcate, la 70 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, încă suntem martori că acestea sunt grav încălcate.   

Deși suntem din medii sociale diferite, de la naștere toți suntem egali, iar atunci când statutul social împiedică revendicarea unui drept, putem apela la mecanismele naționale, care ne ajută să revendicăm dreptul la egalitate și nediscriminare. Respectarea, protejare și realizarea fără discriminare a drepturilor omului este prioritară pentru Consiliu.

Consiliul pentru prevenirea  și eliminarea discriminării și asigurarea egalității îndemnă toate persoanele de pe teritoriul Republicii Moldova să-și revendice drepturile și libertățile fundamentale și să lupte pentru respectarea acestora. Atunci când respectăm propriile drepturi, este important să respectăm drepturile și libertățile celorlalți. Doar așa noi putem să contribuim la formarea unui stat de drept.