Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Textul Legii cu privire la asigurarea egalității evaluat de persoanele cu dizabilități intelectuale

La 26 iunie, un grup de persoane cu dizabilități intelectuale și de învățare se reunesc într-o nouă ședință, unde împreună cu doi experți vor testa formulările propuse pentru versiunea adaptată în format ușor de citit și ușor de înțeles a Legii cu privire la asigurarea egalității.

Întâlnirea are drept scop conjugarea eforturilor tuturor persoanelor implicate, atât specialiști, cât și persoane cu dizabilități intelectuale și de învățare în vederea asigurării unei transpuneri a legii cu privire la asigurarea egalității într-o versiunea ușor de înțeles pentru fiecare.

În perioada martie-august, Consiliul implementează proiectul Egalitatea pe înțelesul nostru prin care și-a propus să realizeze activități care ar avea drept rezultat, accesibilizarea informației cu privire la mecanismul național de protecție împotriva discriminării, conform necesităților persoanelor cu dizabilități. Pentru realizarea acestui obiectiv, pe parcursul celor 3 luni de la lansarea proiectului, un grup de experți în adaptarea textelor conform necesităților persoanelor cu dificultăți de învățare au avut întâlniri de tip focus grup, pentru a testa și cunoaște îndeaproape necesitățile persoanelor cu dizabilități intelectuale și de învățare.

În cadrul întâlnirilor se testează formulările propuse, pentru a se cunoaște gradul de înțelegere a conținutului de către participanți. De această dată experții vor urmări, dacă imaginile care însoțesc textul sunt percepute de către participanți ca fiind relevante și în concordanță cu mesajul textului.

Cea de-a VI-a sesiune „Focus Grup” se desfășoară la Ștefănești (Florești), iar cele anterioare au avut  loc la Chișinău și Hâncești.

Evenimentul este organizat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității  în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale  în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.