Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Testează-ți cunoștințele în domeniul nediscriminării!

În contextul marcării Zilei Drepturilor Omului, la 10 decembrie,  Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a conceput un chestionar online prin care invită toate persoanele interesate să-și testeze și aprofundeze cunoștințele în domeniul nediscriminării.

Vă invităm să treceți testul pentru a vă verifica cunoștințele despre cât de bine puteți identifica situațiile nefavorabile care pot cădea sub aplicabilitatea Legii cu privire la asigurarea egalității.

Pe parcursul anului 2019, timp de 9 luni, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a recepționat circa 200 plângeri, iar pentru 91 cauze au fost emise decizii de inadmisibilitate. Numărul mare a unor asemenea decizii este un indicator al faptului că nu toate persoanele care se adresează Consiliului pot face distincția între un tratament mai puțin favorabil și o faptă de discriminare.

În dependență de elementele constitutive, discriminarea poate lua una din următoarele forme: directă, indirectă, prin asociere, instigare la discriminare, hărțuire, victimizare. Pentru a fi încadrată într-o formă sau alta și a fi instituită prezumția discriminării, faptele invocate trebuie să caracterizeze cumulativ mai multe elemente, precum: existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție etc.) în exercitarea unui drept recunoscut de lege, aplicat în comparație cu alte persoane cu care petiționarul se află în situație analogică, în baza unui criteriu protejat ș.a.

Quizul are la bază 11 întrebări, inclusiv situații concrete de prezentare a unui tratament mai puțin favorabil, iar participanții la chestionar trebuie să identifice dacă este vorba de o faptă de discriminare sau nu.

După expedierea răspunsurilor, participanții vor putea vizualiza răspunsurile corecte și justificarea acestora prin prisma prevederilor legii.

Chestionarul este anonim, iar rezultatele vor constitui un material relevant, ce va ajuta Consiliul să-și direcționeze prioritățile de informare a populației pentru anul 2020.

Testul poate fi accesat AICI.

Vă invităm să treceți testul nediscriminării!