Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Studenți în vizită la Consiliu pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

La 31 octombrie curent, un grup de studenți de la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale au efectuat o vizită de studiu la Consiliu pentru egalitate, unde au luat cunoștință despre activitatea instituției, formele de discriminare, instrumentele de raportare a cazurilor de discriminare, precum și mecanismul de protecție și prevenire a discriminării în viață de zi cu zi.

Studenții au participat activ la discuții, manifestând interes aparte față de cazurile de discriminare care au fost examinate de Consiliu pe parcursul activității.

Șefa Direcției protecție împotriva discriminării Carolina Bagrin a prezentat studenților cazuistica Consiliului și experiența acestuia în examinarea cauzelor de discriminare. Alte subiecte abordate s-au referit la discriminarea sexistă, problemele persoanelor cu dizabilități în realizarea dreptului la educație, fiind prezentate de asemenea succint unele cazuri de discriminare pe criteriul de vârstă.

Organizarea sesiunilor de instruire sunt efectuate periodic de reprezentații Consiliului atât în scopul de abilitare juridică a populației în vederea revendicării dreptului la nediscriminare, cât și la sensibilizarea societății întru prevenirea cazurilor de discriminare și creșterea toleranței.