Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Stigmatizarea și discriminarea persoanelor afectate împiedică lupta cu COVID-19

În contextul deciziei de alocare a sectoarelor separate, la marginea cimitirelor, pentru înmormîntarea persoanelor decedate în urma infectării cu COVID-19, sfidînd astfel tradițiile culturale și religioase ale victimelor și ale membrilor familiei lor, Consiliul menționează că această practică este una discriminatorie și stigmatizantă.

În această privință, liniile directoare elaborate de Organizația Mondială a Sănătății[1] și de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor[2] care descriu procedurile de control al riscului infectării cu Covid-19 nu prevăd instituirea unor sectoare izolate ale cimitirelor, precum și nu exclud dreptul membrilor familiei de a petrece persoana decedată în ultimul său drum. Totodată, este necesară respectarea tuturor măsurilor de protecție: distanța socială, igiena mâinilor, evitarea contactului direct cu corpul defunctului sau cu obiecte și materiale care ar putea fi contaminate.

Autoritățile trebuie să gestioneze fiecare situație de la caz la caz, iar obiectivul de diminuare a riscului de expunere la infecția cu Covid-19 trebuie să fie realizat fără acțiuni stigmatizante sau dicriminatorii, cu respectarea demnității, a convingerilor religioase și a tradițiilor culturale ale familiilor persoanelor decedate.

În acest context, Consiliul revine asupra îndemnului, lansat anterior, de a evita mesajele discriminatorii și instigatoare la ură, utilizate intens în adresa cetățenilor Republicii Moldova care au călătorit dincolo de hotarele țării, în adresa diasporei, dar și a bolnavilor – victime ale COVID-19.

Stigmatizarea și discriminarea duce la frica de a solicita asistența medicală atunci cînd este cazul, la tăinuirea statutului de persoană afectată și descurajează oamenii să adopte comportamente sănătoase. Acestea pot avea un impact social grav atît pentru persoanele afectate, cît și pentru sistemul de sănătate național în ansamblu.

[1] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf?fbclid=IwAR3hJcSqvQNkfNVi9BxaULggUaRg1ERhwKZIyWFWU_vZ71FHiMw4zCv9ys4

[2] https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-safe-handling-of-bodies-or-persons-dying-from-COVID19.pdf