Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Situația privind fenomenul discriminării în Republica Moldova a fost prezentată Comisarului pentru drepturile omului al CoE

La 10 martie curent, președintele Consiliului Ian Feldman a avut o întrevedere cu dna Dunja Mijatović, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, în cadrul căreia a fost prezentată informația privind fenomenul discriminării în țară, prin prisma activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Un subiect aparte de discuție a fost cel cu referire la provocările ce constituie bariere în realizarea misiunii instituției, dar și în combaterea efectivă a discriminării în societate. Totodată, Comisarul a fost interesat să cunoască care, în opinia Consiliului, sunt cele mai relevante probleme care necesită soluționare în cel mai scurt timp, fiind identificate în acest sens și unele pârghii de acționare.

Pe agenda zilei de astăzi, Comisarul desfășoară o vizită și la Comrat, astfel a manifestat preocupare și față de problemele privind discriminarea persoanelor în baza criteriului de etnie și limbă.

Ian Feldman a mulțumit Comisarului pentru sprijinul acordat Consiliului, specificând că, pentru a schimba situația la capitolul nediscriminare în Republica Moldova, este nevoie de implicarea atât a partenerilor de dezvoltare, dar mai cu seamă este necesară intervenția autorităților. Și aici ne referim la Ratificarea Convenției de la Istanbul, dar și împuternicirea Consiliului cu atribuții de investigare, de sancționare, de adresare la Curtea Constituțională ș.a.

În perioada 9-13 martie, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova, pentru a se întâlni cu reprezentanții autorităților publice, instituțiilor de protecție și de promovare a drepturilor omului, precum și cu societatea civilă, purtând discuții pe marginea subiectelor precum: drepturile femeilor; drepturile copilului; drepturile persoanelor cu dizabilități; drepturile imigranților; drepturile persoanelor de etnie romă; drepturile persoanelor LGBT etc.

Comisarul pentru drepturile omului al CoE Dunja Mijatović a fost însoțită de Șeful adjunct de Oficiu Giancarlo Cardinale și consiliera Olena Petsun.