Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Sesiuni de instruire în mediul rural „Protecția juridică împotriva discriminării a persoanelor vârstnice”

În perioada 18 – 20 iunie curent, 150 de persoane vârstnice din localitățile Pelivan, Mitoc, Bolohan, Camencea și Peresecina, raionul Orhei au participat la lecțiile publice desfășurate în contextul marcării Zilei mondiale de conștientizare a abuzului față de vârstnici.

Abuzul faţă de vârstnici este definit, conform ONU ca fiind ”orice acţiune unică sau repetată sau lipsa unei atitudini corespunzătoare, care duce la vătămarea sau la suferinţa unei persoane în vârstă”. Deopotrivă cu abuzul, persoanele vârstnice sunt, adesea, victime ale discriminării. Astfel, conform studiului Evaluarea atitudinilor populației generale față de persoanele în etate, realizat de către Consiliul Europei în anul 2018, în opinia a 43% dintre participanții la studiu, cele mai discriminate persoane în Republica Moldova sunt vârstnicii, urmate de persoanele cu dizabilități (41%) și persoanele sărace (33%). Vârstnicii sunt discriminați, de cele mai multe ori, în câmpul muncii, în cazul deținerii statutului de pensionar pentru limita de vârstă. Tratamentul diferențiat față de salariații care au atins acest statut se întâlnește tot mai des, constituind 46% din ponderea totală a criteriilor protejate din perspectiva deciziilor în câmpul muncii emise de către Consiliu în anul 2018. Fenomenul este cauzat de aplicarea arbitrară de către angajatori a prevederilor art. 86 alin.(1) lit.y1 din Codul muncii. De asemenea, persoanele în etate se pomenesc în situații discriminatorii și în accesul la bunuri și servicii disponibile publicului, preponderent la serviciile de asistență socială, dar și asistență medicală – subiect pe care participanții l-au evidențiat și la lecțiile publice.

În cadrul instruirilor, experții și-au propus să informeze populația vârstnică din zona rurală despre dreptul de a fi tratată egal, indiferent de vârstă, dar și despre procedura de raportare a unui caz de discriminare.

Evenimentele s-au desfășurat în parteneriat cu AO HelpAge International Moldova, organizație care susține vârstnicii să-și revendice drepturile și să lupte împotriva discriminării.

În scopul creșterii nivelului de informare a populației privind posibilitățile de revendicare a dreptului la nediscriminare, Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității va continua șirul activităților de instruire, anul curent fiind declarat Anului dialogului între generații și al gratitudinii față de persoanele 60plus.