Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Sesiune de instruire

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității  Vă invită la seminarul de instruire Prevenirea manifestărilor discriminatorii în câmpul muncii, care se va desfășura în zilele 14, 15, 16  februarie, cu începere de la ora 9:00, la sediul CPEDAE – bd Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et. 4, bir.412.

Rugăm respectuos confirmarea participării până la 10 februarie,  ora 17.00, la numerele de telefon: 022/21-27-24, 068073390 sau e-mail: consiliulegalitate@gmail.com,  indicând numele persoanei delegate și datele de contact.

Sesiunea de instruire este gratuită și destinată angajatorilor din mediul privat, precum și agențiilor de plasare în câmpul muncii. Organizatorii vor acorda certificate tuturor participanților.

Evenimentul este organizat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității  în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale  în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”. 

  Agenda evenimentului se anexează.