Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Sesiune de informare în domeniul nediscriminării pentru studenți internaționali

Chișinău, 8 august 2019 – Atribuțiile mecanismului național de protecție împotriva discriminării și experiența Consiliului în vederea asigurării egalității au constituit subiectele discutate la seminarul susținut de Ian Feldman, pentru un grup de tineri.

Consiliul a răspuns inițiativei venite din partea voluntarilor, care s-au arătat interesați de activitatea Consiliului prin prisma promovării oportunităților egale în rândul reprezentanților minorităților etnice și au dorit să afle despre cazurile concrete examinate de Consiliu în care erau vizate minoritățile etnice, lingvistice, religioase.

Participanții (liceeni din Moldova și studenți veniți din Algeria, Turcia, China) s-au reunit la Chișinău pentru a realiza filmulețe care vor reflecta unul din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă –  Reducerea inegalităților. Tinerii sunt convinși că informația asimilată îi va ajuta să înțeleagă mai bine specificul problemelor cu care se confruntă minoritățile naționale, iar prin materialele video ce vor fi realizate ei speră să contribuie la sensibilizarea populației în vederea integrării în societate a tuturor „segmentelor specifice ale populației”.

Participanții la eveniment sunt membri AIESEC – reţea globală de tineri, prezentă în 126 de ţări şi teritorii, destinată dezvoltării potenţialului de leadership pentru aducerea unui impact pozitiv în societate.