Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Reprezentanții Consiliului au efectuat o vizită de studiu la Strasbourg

La 30-31 octombrie 2018, funcționarii din cadrul Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii alături de reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au întreprins o vizită de studiu la Strasbourg.

Delegaţia a avut ocazia să se întâlnească cu reprezentanți ai subdiviziunilor Consiliului Europei care au legătură directă cu domeniul nediscriminării.

Principalul obiectiv al vizitei a fost orientat spre fortificarea capacităţilor și cunoştinţor reprezentanților celor două instituții naționale din domeniul drepturilor omului, pentru a pune în aplicare efectiv şi eficient mandatul lor în ceea ce priveşte asigurarea egalității de şanse şi a nediscriminării.

Acest lucru a fost realizat prin intermediul schimbului de experiență și a analizelor efectuate pe marginea rapoartelor de ţară, documente de politici. De asemenea au avut loc discuţii cu reprezentanta grefei Curții Europene a Drepturilor Omului privind jurisprudenţa acesteia în domeniul nediscriminării.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova”, parte a Parteneriatului pentru Bună Guvernare.