Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Refuzul polițistului de a vorbi în limba rusă contravine legii. Reacția Consiliului pentru egalitate asupra disputei dintre un polițist de patrulare care a refuzat să comunice în limba rusă cu un participant la trafic

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a luat act de cazul mediatizat pe larg în sursele mass-media, privind conflictul pe marginea refuzului unui polițist de patrulare de a comunica cu un cetățean al Republicii Moldova în limba rusă.

Considerăm, în calitate de reprezentant a instituției publice, că acțiunile de refuz ale polițistului de patrulare prezentate în secvența video contravin prevederilor legale (art.7 și art.12 alt. (1) din Legea nr. 382 din 19.07.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităţilor naţionale şi statutul juridic al organizaţiilor lor, care stipulează că persoanele aparținînd minorităților naționale au dreptul la libera folosire a limbii materne, atât în scris cât și oral, să aibă acces la informații în această limbă, să o difuzeze și să facă schimb de informații și respectiv, să primească răspuns de la instituțiile statului în limba în care au formulat adresarea), iar comentariile care au însoțit postarea în mediul on-line  poartă caracter instigator la ură, denigrator și discriminatoriu – însușiri condamnabile într-o societate democratică.

În scopul informării corecte a populației, dar și a tuturor autorităților, formatorilor de opinie și reprezentanților mass-media, Consiliul va elabora în cel mai scurt timp o compilație a cadrului legislativ național privind dreptul cetățeanului la alegerea limbii de comunicare. Totodată, dat fiind faptul că discriminarea pe criteriu de limbă este frecvent raportată la Consiliu, acesta menținându-se în topul celor trei criterii de discriminare constatate de instituție,  aceasta va prezenta și o cazuistică relevantă în acest sens.

Pentru a evita situațiile instigatoare la ură și discriminare, Consiliul amintește reprezentanților mass-media, precum și formatorilor de opinie despre obligativitatea de moderare a comentariilor și mesajele care cheamă la ură.

Totodată, Consiliul îndeamnă funcționarii din serviciul public să nu vină în adresa publicului larg cu mesaje de susținere a stereotipurilor și comportamentului discriminatoriu, capabile să producă dezbinare în societate, menționând că, prin definiția sa, rolul funcționarului public este de a depune eforturi pentru satisfacerea pe deplin a intereselor tuturor persoanelor aflate pe teritoriul țării.

În această ordine de idei, Consiliul vine cu îndemnul în adresa tuturor persoanelor care se consideră victime ale discriminării să se adreseze cu o plângere, pentru combaterea faptului discriminării. Menționăm că acum aceasta poate fi depusă și în format electronic prin platforma „Depune o plângere”.

Soluționarea disputelor de acest tip pe cale amiabilă vor confirma capacitatea persoanelor implicate de a se identifica drept parte a unei societăți democratice, care garantează și promovează libertățile personale.