Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Propuneri de îmbunătățire a cadrului legal privind prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale

Recent, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a înaintat un proiect de modificare a unor acte legislative în vederea prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale. În urma examinării acestuia, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a elaborat o serie de recomandări, menite să eficientizeze acest proces.

Astăzi, în legislația națională, hărțuirea sexuală are o înțelegere mult mai îngustă comparativ cu standardele internaționale, fiind „o manifestare a unui comportament fizic, verbal sau non-verbal care lezează demnitatea unei persoane, ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă și degradantă, umilitoare sau insultătoare în scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, săvârșite prin amenințare, constrângere, șantaj.” Or, conform Convenției de la Istanbul, hărțuirea sexuală este „orice formă de conduită verbală, non-verbală sau fizică, de natură sexuală, cu scopul sau efectul violării demnității unei persoane, în special atunci când se creează un mediu intimidant, ostil, degradant umilitor sau jignitor.” Consiliul propune Ministerului racordarea cadrului legislativ din Republica Moldova la standardele internaționale, pentru că, astăzi, legislația națională nu prevede sancționarea tuturor formelor de manifestare a hărțuirii sexuale în toate domeniile, în special când acestea nu se încadrează în rândul celor penale. Consiliul propune introducerea în Codul contravențional a contravenției de „Hărțuire” care ar sancționa faptele de hărțuire morală, dar și faptele de hărțuire sexuală cu gravitate redusă.

De asemenea, Consiliul propune completarea Codului Contravențional cu contravenția „Victimizare”, reieșind din faptul că acțiunile de persecutare pentru depunerea plângerii privind discriminarea sau hărțuirea sexuală se încadrează în noțiunea de „victimizare”, conform art. 2 din Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității. În această ordine de idei, este oportună atribuirea competenței de constatare a contravențiilor de hărțuire și victimizare Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

În rândul modificărilor pe care și le-a propus Ministerul se regăsește și atribuirea comisiilor de etică a competențelor de examinare și sancționare disciplinară a cazurilor de hărțuire sexuală în cadrul instituțiilor de învățământ și profesiilor liberale. Consiliul notează că aceste comisii de etică nu au pregătirea necesară și nici competența legală de a face acest lucru, lor revenindu-le doar rolul de prevenire a cazurilor de hărțuire.

Așadar, în situația în care statul și-a propus să combată efectiv hărțuirea sexuală, trebuie să adapteze cadrul normativ la standardele în domeniu, asigurând că obligația de prevenire a cazurilor de hărțuire sexuală să fie atribuită angajatorilor, comisiilor de etică sau organelor de autoadministrare, iar atribuția de examinare și sancționare să revină organelor de urmărire penală sau Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, în dependență de gravitatea faptei.

Avizul poate fi consultat aici.