Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Promovarea oportunităților egale în localitățile rurale

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității implementează proiectul Drepturi egale pentru comunități rurale, prin care și-a propus să meargă în 6 localități rurale din țară pentru a discuta direct cu locuitorii din sate despre dreptul la egalitate și despre activitatea mecanismului național care oferă protecție împotriva discriminării.

Rata plângerilor adresate Consiliului demonstrează că persoanele din mediul urban sunt mai active în revendicarea dreptului la nediscriminare, în comparație cu cele din mediul rural. Analiza plângerilor depuse doar în anul 2017 denotă că 85% din acestea parvin din mediul urban, deci se atestă o subreprezentare a mediului rural în fața Consiliului. În opinia Consiliului, unul motiv ce stă la baza numărului mic de adresări, ar fi slaba informare în rândul locuitorilor din mediul rural despre activitatea Consiliului.

Astfel, în perioada 20 septembrie-15 octombrie, Consiliul va desfășura o campanie de informare adresată, în mod special, populației din mediul rural. Metodologia de selectare a localităților a fost fundamentată pe câteva criterii: reprezentare din cele patru puncte cardinale; număr de locuitori, apartenență etnică.

Localitățile în care se va desfășura campania ,,Drepturi egale pentru comunități rurale” sunt:

Congaz, raionul Comrat, Tvardița (Taraclia), Slobozia Mare (Cahul), Corlăteni (Râșcani) Sipoteni (Călărași) Vărzărești (Nisporeni).

În ziua campaniei, Consiliul va instala Cortul nediscriminării în care va fi difuzat spotul ,,Apără-ți drepturile, nu accepta să fii discriminat!”,  iar echipa de proiect va discuta cu locuitorii problemele din societate ce se referă la discriminare sau care sunt cauzate de acest fenomen, înaintând soluții pentru combaterea discriminării. Participanților la eveniment le vor fi repartizate materiale informative, tricouri, pungi etc.

Consiliul este autoritate publică instituită în  baza Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, care interzice orice formă de discriminare în baza următoarelor criterii: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

Doritorii de a se alătura campaniei sunt invitați să expedieze un mesaj în care își exprimă intenția, la adresa consiliulegalitate@gmail.com

Campania este organizată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale  în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.