Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Promovarea egalității în rândul angajatorilor și potențialilor angajați

Consiliul participă la Târgul locurilor de muncă pentru tineret, organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se desfășoară la 23 mai, curent.

La acest eveniment, reprezentanții Consiliului, pe lângă misiunea de a informa publicul larg cu privire la funcțiile vacante disponibile, vor discuta cu angajatorii participanți la Târg despre metodele de prevenire a manifestărilor discriminatorii în câmpul muncii, iar personale în căutarea locurilor de muncă vor fi informate cum să se protejeze împotriva discriminării.

Doar pentru anul 2017, în baza deciziilor emise de Consiliu, se atestă o creștere cu 100% a cazurilor de discriminare în câmpul muncii. În ultimii cinci ani se constată o creștere a situațiilor de discriminare în câmpul muncii pe criteriul de vârstă, sex/gen și dizabilitate.

Urmare a activității desfășurate, Consiliul a constatat câteva tendințe îngrijorătoare care vizează câmpul muncii, și anume:

· plasarea anunțurilor de angajare cu indicarea cerințelor care exclud sau favorizează anumite persoane
· refuzul angajării persoanelor cu dizabilități
· refuzul în acomodarea rezonabilă a condițiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități
· refuzul în acomodarea rezonabilă a religiei
· remunerarea inegală pentru acelaşi tip de muncă în dependență de statutul profesional
· plafonarea vârstei limite de angajare în situațiile când este reglementată vârsta maximă de aflare în serviciu etc.

Numărul mare de decizii emise de Consiliu în care s-a constatat discriminarea în câmpul muncii, a determinat Consiliul să organizeze instruiri pentru angajatori și să pună la dispoziția acestora Ghiduri practice de prevenire a manifestărilor discriminatorii în câmpul muncii. Cât privește anunțurile de angajare, Consiliu și-a propus să intervină în optica angajatorilor sau a responsabililor antrenați în procesul de recrutare, pentru ca aceștia să includă în ofertele de muncă doar acele condiții esențiale și determinante naturii și specificului activității, astfel încât toate persoanele să aibă șanse egale la angajare, fiind diminuat efectul discriminării pe piața muncii.