Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Promovarea egalității de gen

Președintele Consiliului Ian Feldman a participat la 16 august, în calitate de vorbitor la panelul ”Conceptul de Gen” din cadrul atelierului de lucru Media – Femeile, Pacea, Securitatea organizat de Asociația pentru Politică Externă. Evenimentul se desfășoară în perioada 15-17 august.

Președintele Consiliului Ian Feldman a purtat discuții cu participanții despre legile și politicile privind egalitatea de gen la nivel național și internațional, conceptul egalității de gen din perspectiva drepturilor omului și a politicilor anti-discriminare, iar unul din subiectele importante puse în discuție a constituit reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie în Republica Moldova.

Activitățile de instruire ale proiectului sunt orientate spre familiarizarea  reprezentanților mass-media cu aspectele de gen în domeniul de pace și securitate la nivel național și internațional, consolidarea capacităților profesionale, dar și crearea punților de comunicare cu structurile guvernamentale și organizațiile societății civile.

Scopul  proiectului  este  de  a  susține  structurile  naționale,  organizații  ale  societății  civile, dar  și reprezentanții  mass  –  media  în  realizarea  Programului  național  de  implementare  a  Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018 – 2021 și a Planului de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia, adoptat de către Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea Nr. 259 din  28.03.2018.