Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Promovarea drepturilor omului pentru combaterea HIV

Membrul Consiliului Evghenii Alexandrovici Goloșceapov a participat, în perioada 12-13 februarie, la ședința de consultare ce a avut loc la Oficiul Națiunilor Unite din Geneva, unde s-a discutat preluarea celor mai bune practici privind utilizarea drepturilor omului pentru combaterea problemelor HIV. Participant într-un panel de discuții, alături de un judecător al Curții Inter-Americane pentru Drepturile Omului, membrul Consiliului a prezentat practica Republicii Moldova pe segmentul de combatere HIV, prin prisma activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

„Acum trei ani am aflat printr-un sondaj că 61% dintre respondenți sunt preocupați de dreptul la sănătate – aceasta este problema de primă preocupare pentru cetățenii Moldovei. Și de data aceasta, persoanele care trăiesc cu HIV au fost identificate ca fiind un grup expus excluderii din punct de vedere al contactelor sociale în Moldova. În această ordine de idei, observăm că începând cu 2013 Consiliul a primit doar 6 plângeri legate de HIV. Acest rezultat nu reflectă lipsa discriminării, ci mai degrabă temerea oamenilor că statutul lor HIV pozitiv ar putea fi dezvăluit. În același timp, am aflat prin sondajul din 2018 că numărul persoanelor care sunt gata să interacționeze cu persoanele care trăiesc cu HIV este în creștere. Se pare că suntem pe drumul cel bun în Moldova, deși încă multe probleme rămân a fi de rezolvat. Sper că autoritățile Moldovei vor acorda resursele necesare Consiliului pentru egalitate pentru combaterea eficientă a discriminării”, a declarat dl Goloșceapov.

Potrivit Rezoluției 38/8 adoptată de Consiliul pentru Drepturile Omului, discuțiile s-au axat pe îmbunătățirea mecanismului drepturilor omului, ce ar fi capabil prin instrumentele de sănătate să combată HIV. De asemenea, au fost discutate oportunitățile, problemele și provocările relevante privind respectarea, protecția și realizarea drepturilor omului în contextul combaterii HIV, consultațiile fiind orientate spre valorificarea tuturor metodelor actuale menite să combată SIDA către anul 2030.

Totodată, în timpul consultărilor s-au discutat modalitățile de a nu lăsa pe nimeni în urmă și de a preveni, în particular, stigmatizarea, discriminarea, violența și abuzul. În urma consultărilor,  OHCHR va elabora un raport unde va identifica strategiile regionale și subregionale și cele mai bune practici pentru combaterea HIV.

Mai multe informații și materiale despre ședința de consultare puteți afla pe website-ul OHCHR (în engleză): https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/HumanRightsAndHIVResponse.aspx

Descărcați fișierele atașate: Promovarea drepturilor omului pentru combaterea HIVDescărcați fișierele atașate: Promovarea drepturilor omului pentru combaterea HIV