Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Proiect de accesibilizare a informației pentru persoanele cu dizabilități și minoritățile naționale

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, împreună cu Institutul de Reforme Penal, a lansat la 15 martie 2018 proiectul ,,Egalitatea pe înțelesul nostru”.  

Prin implementarea proiectului, Consiliul și-a propus ca informația cu privire la mecanismul național de protecție împotriva discriminării să fie accesibilă necesităților persoanelor cu dizabilități și minorităților naționale. Astfel, Legea nr.121 cu privire la asigurarea egalității va fi transcrisă într-un limbaj ușor de citit și de înțeles pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, cognitive și de învățare.

Pentru minoritățile naționale, întru facilitarea accesului la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării, Ghidul petiționarului va fi tradus în 4 limbi minoritare (bulgară, găgăuză, ucraineană și romani) utilizate pe teritoriul Republicii Moldova. Iar pentru persoanele cu dizabilități de vedere, Ghidul va fi redat în alfabetul Braille și va fi creată versiunea sonoră bilingvă a acestuia.

Drept urmare a realizării cu succes a tuturor acțiunilor planificate, la final de proiect s-a stabilit organizarea unui eveniment, pentru a promova proiectul ca model de bună practică în domeniul accesibilizării informației. Astfel, va fi lansată și o competiție pentru premierea entităților care vor pune în aplicare standardele de accesibilizare a informației de interes public la necesitățile unui grup cât mai mare de beneficiari. Cele mai responsabile autorități și organizații vor participa la evenimentul de premiere, în cadrul căruia va fi oferit logoul nediscriminării, pentru contribuția la asigurarea egalității.

Inițiativa propusă va contribui la o implicare mai activă și eficientă a persoanelor cu dizabilități în activitățile mecanismului național de protecție împotriva discriminării și va facilita interacțiunea minorităților naționale cu Consiliul.

Lideră a echipei de implementare: Carolina Bagrin, șefa direcției protecție împotriva discriminării, CPEDAE.

Contacte: bagrin.carolina@gmail.com.

Durata proiectului: 15 martie – 15 septembrie 2018.

Proiectul este implementat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității  în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale  în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.