Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Precizare privind cazul de hărțuire pe criteriu de sex la USMF „Nicolae Testemițanu”

La 14 martie 2019, în spațiul public a fost intens mediatizată cauza examinată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr.234/18 privind hărțuirea pe criteriul de sex în câmpul muncii, iar în acest sens Consiliul ține să facă o serie de precizări.

Deși petiționara a declarat că pe parcursul ultimilor șapte ani a fost supusă acțiunilor de hărțuire și denigrare din partea șefului acesteia, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asigurare egalității nr.121/2012, Consiliul a reținut spre examinare doar acele faptele care au avut loc nu mai devreme de un an de la momentul depunerii plângerii.

Examinând materialele dosarului, Consiliul a constatat:

– în luna iunie 2018, petiționara a comunicat rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” că este hărțuită la locul de muncă, solicitând să fie luate măsurile de rigoare. Totuși, investigația desfășurată de către comisia de anchetă, instituită în acest sens, a fost compromisă, deoarece nu au fost examinate detaliat alegațiile petiționarei referitoare la comportamentul șefului față de aceasta, iar fiecare încercare a petiționarei de a se apăra (prin depunerea plângerilor în diferite instanțe) avea drept consecință intimidarea și denigrarea acesteia în fața colegilor. Consiliul a punctat că esența acestor plângeri, ținea nemijlocit de relația conducător – subalternă, respectiv, urmau să fie analizate discret de către o comisie imparțială și nu redirecționate spre examinare înseși persoanei pe care petiționara s-a plâns, ele fiind citite la ședințele catedrei;

 – reclamatul avea o practică de a face complimente colegelor de muncă care depășeau sfera profesională. Consiliul a subliniat că acest gen de abordare constituie un atac direct la demnitate, astfel apreciind femeia doar prin prisma aspectului ei fizic, în detrimentul calităților profesionale;

În aceste circumstanțe, Consiliul face apel către mass-media și toate persoanele interesate, îndemnând să se documenteze corect asupra constatărilor și recomandărilor făcute de către Consiliu, pentru a evita interpretările eronate și denaturarea esenței deciziei emise pe un caz de rezonanță.

Un alt aspect important în mediatizarea acestui caz ține de protecția datelor cu caracter personal. Consiliul subliniază că deciziile în care figurează toate datele participanților la proces sunt trimise doar către – petiționar/ră și reclamat/tă. Deciziile destinate publicului larg și mass-mediei sunt plasate pe site-ul oficial al Consiliului în format depersonalizat, în strictă conformitate cu cerințele Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal – format care nu permite identificarea persoanelor vizate.

În acest sens, Consiliul solicită tuturor reprezentaților mass-media care au ajuns în posesia acestei decizii să o retragă din spațiul public.

Decizia depersonalizată poate fi consultată pe pagina oficială a Consiliului – LINK LA DECIZIE.