Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Persoanele restabilite în funcții se confruntă cu discriminarea în câmpul muncii

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității e emis, recent, două decizii în care a constatat discriminarea persoanelor care au fost restabilite la locul de muncă.

În cauzele 42/19 și 116/19, petiționarii au menționat că, deși angajatorii au executat hotărârile instanțelor de judecată, fiind restabiliți la locul de muncă, aceștia nu și-au onorat și obligația de a asigura o remunerare egală pentru muncă de tip egal, în situația în care aveau obligația să restabilească persoanele și să le ofere funcție similară celei deținute anterior. În consecință, persoanelor restabilite la locul de muncă le-au fost stabilite salarii mai mici față de colegii lor cu care se află în situație comparabilă. În acest sens, Consiliul subliniază că, atunci când  se face referință la principiul plată egală, comparația se face între funcții sau profesii, luându-se în considerație o serie de factori, precum: natura muncii (activităților) derulate, condițiile de formare profesională necesare; condițiile de muncă etc.

Examinând circumstanțele cauzelor, Consiliul nu a identificat o justificare rezonabilă și obiectivă a acțiunilor angajatorilor, astfel a stabilit că faptele constatate reprezintă discriminare în câmpul muncii, manifestată prin remunerare inegală pentru același tip de muncă. Drept urmare, a recomandat instituțiilor vizate în dosare (Agenției Servicii Publice Soroca și Î.M. Direcția Construcții Capitale) să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura repunerea în drepturi a petiționarilor prin respectarea principiului remunerare egală pentru muncă de valoare egală.