Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Persoanele cu dizabilități locomotorii pot importa autoturisme, fără achitarea taxelor vamale de import

La 11 februarie 2019, Guvernul Republicii Moldova a aprobat un șir de modificări la Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială.

Conform noilor amendamente, persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor (indiferent de gradul de dizabilitate) beneficiază de facilități la importul autoturismelor de până la 2500 cm3, fără achitarea taxelor vamale.

De menționat că, prin decizia emisă pe cauza nr. 71/17 din 08.09.17, Consiliul a recomandat autorităților să revadă facilitățile fiscale și vamale acordate persoanelor cu dizabilități locomotorii,  astfel încât să le ofere posibilitatea să importe (cu scutirea taxelor de import) orice mijloc de transport, fără a se ține cont de modalitatea obținerii acestuia (donație sau procurare) și a faptului că autoturismul este sau nu reutilat.

Astfel, prin aceste modificări, persoanele cu dizabilității locomotorii, indiferent de gradul de dizabilitate  pot alege, la cerere, în schimbul compensației pentru serviciile de transport, dreptul de a importa, o dată la 5 ani, un mijloc de transport destinat transportării lor cu scutire la import. Aceste facilități vor fi acordate indiferent de termenul de exploatare a autoturismului,  de modalitatea obținerii acestuia și indiferent dacă mijlocul de transport este sau nu reutilat în modul corespunzător.

Scopul acestor modificări este de a spori gradul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin facilitarea mobilității acestora.